7,367    1    1  

OSO EP 300: Innstilling av thermostatene på dobbelmantlet bereder

 24     1
Her er ganske mange eksperter som har mange gode råd inne. Jeg lurer på hva som er den mest optimale instillingen av thermostatene i en dobbel OSO EP 300.

PR i dag bruker jeg bare strøm til oppvarming, har montert peis for ekstravarme ved kalde dager samt kosevarme for fruen.

Tenker at instillingen på bereder kan sikkert optimeres for best økonomi.  ::)

   #1
 1,421     Bærum     0
www.oso.no..... ::)

Termostatstillinger (slå av strøm!)
• VV: Ettervarmer EL2 ca. 75°, sikrer mot legionella når VP.
• VV: Blandeventil UXT, skru rattet til ca. 55° (se side 2)
• Gulvv.: Hovedsentral EL1 ca. 70°. Hvis vp bruk sep. t.stat.
• Hvis gassdrift slå av alle el-kolber.
VIKTIG: Shuntventil S innst. til max 55° på tur TM når gulvvarme 8)

Hvis du har tenkt å justere utover standardinnstillingene over bør du vite hva du gjør, eller så kan det bli røslig kaldt i huset eller alternativt fryktelig varmt i tanken.
Signatur