5,917    6    0  

Plateveksler tappevann før EP300

 22     0
Sysler med tanken på å sette inn liten plateveksler som forvarmer tappevannet før det går inn på EP300. Vil da virke mer som en EP2 300.

Isolert plateveksler koster ca 1400,-.

Varmemagasinet varmes opp av luft/vann varmepumpe.
Bør veksleren monteres på varmepumpeside eller gulvvarmeside av tank?

Eller er det ingen hensikt å ettermontere?

   #1
 5,725     0
Bruker du mykje varmt vatn kan dette lønne seg da forvarminga i tanken ikkje er så effektiv, bruker du lite vil forvarminga i tanken fungere betre.
Teoretisk besparelse:
Har dere 10ºC inn og 70ºC  vv. og 35ºC på til/fra vp. og gjennomsnittllig COP på 3 (ikkje årscop da denne er mengdekorrigert men snitt gjennom året) gir dette maks. innsparing på 28% (viss alt blir forvarma i varmeveksler)
, men i praksis så blir ein del tatt i tanken eg tipper gir dette 20-25% innsparing så med straumpris på 1 kr/kWh burde dette spare kr kr. 1000 - 1250 kr pr år med vv. forbruk på 5000 kWh i året.

Koble til før eller etter gulvarmen? Eg ville sett den før (tappevannsprioritering).
  (trådstarter)
   #2
 22     0
Takk for gode råd. :)

Blir nok bestilt ein slik da det er 6 beboere i huset. Hvis nedbetalingstid er ca 1-2 år er det mer enn god nok butikk for meg.

Kobler opp tappevannsprioritert.
   #3
 366     Sandnes     0
Jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme, men da koble kaldtvannet til dusjen gjennom denne veksleren.
Jeg har allerede ep2 tank, så vannet til vvb er allerede forvarmet.
Signatur
   #5
 5,725     0
Billigst eg har sett er den fra natur-energi som du viser til i første post.
Har du fått vite tekniske data på den?
Effekt bør vera minst 10-12 kW med dT=20ºC, da tilsvarer det forvarmingsspiralen som er i ein Ep2 (Ep2 har 12kW/dT=20ºC spiral)