Publisert av ByggeBolig

Hva må du tenke på når du skal i gang med smarthus?

Smarthus er i vinden og blir mer og mer utbredt. Det gir uante muligheter til automatisering og fjernstyring av de fleste av husets funksjoner, men for forbrukeren det en jungel av produkter og løsninger å velge blant. Dessuten er smarthusteknologi fremdeles umoden og fremtiden er usikker. I denne artikkelen ser vi nærmere på noen av momentene man bør vurdere når man skal i gang med smarthus. Artikkelen bygger på kunnskap fra tråder i Byggeboligs smarthusforum.

Smarthus er fremdeles en hype

Smarthusteknologi har vært med oss en stund og de fleste store teknologileverandører har planer om å ta deler av markedet. Men teknologien er fremdeles bare i sin spede begynnelse. I henhold til konsulentselskapet Gartner er connected home/smarthus nå på "hype-toppen." Det vil si at teknologien kan vise til en del suksesshistorier, men at mye av fremveksten også beror på store forventninger om hva fremtiden kan bringe. I følge Gartner er det fremdeles 5 - 10 år til vi kan konkludere med hvilke systemer og leverandører som er vinnerne og taperne i dette markedet.

For forbrukerne, som ventelig vil bruke store summer på slik teknologi i årene som kommer, er dette en krevende situasjon. Hva bør man vektlegge både for å dekke de behov man har i dag – og de behov man har i et lenger perspektiv?

Tenk åpne standarder – unngå lukkede økosystemer

Teknologileverandører er generelt flinke til å lage sine egne økosystemer. De fungerer sømløst så lenge du bruker leverandørens utstyr og komponenter, men aksepterer i liten eller ingen grad utstyr fra tredjeparter. Så også for smarthus. Derfor råder Byggebolig sine medlemmer om å tenke multiprotokollstøtte – dvs. velge løsninger som muliggjør kommunikasjon på tvers av ulike systemer. Det gir valgfrihet til å utvide installasjonen med komponenter fra flere ulike leverandører, slik at det er enkelt å tilpasse til sitt eget behov både nå og i fremtiden. Selvsagt uten å måtte ha én fjernkontroll for hver dings, men styre alt fra én sentral enhet. Da er det også enklere å starte i det små og bygge på etter behov.

I situasjonen vi er inne i nå er det risikosport å binde seg til ett økosystem da det begrenser valgfrihet og låser forbrukeren inne hos én leverandør. I ytterste konsekvens kan man risikere å velge systemer som er verdiløse, utdaterte eller uten support om få år. Åpne standarder er et nøkkelord.

Automasjon – ikke fjernstyring

Når man møter selgere av smarthussystemer blir man gjerne blendet av muligheten for fjernstyring av sitt eget hus. Fjernstyring er bra, men det er ikke det smarthus handler om ifølge brukerne på Byggebolig. Det er automasjon som er stikkordet. Hvem vil egentlig måtte fiske frem telefonen hver gang man skal slå på et lys? Man vil fremdeles ønske å kunne slå på lyset via en lysbryter. I tillegg ønsker man gjerne systemer faktisk er smarte – som automatisk utfører operasjoner når definerte hendelser inntreffer eller som gjør det basert på kunstig intelligens/machine learning.

Velg noe du har kontroll på selv

Smarthus kan være komplisert, men bør ikke være så komplisert at du må ringe elektriker eller teknologileverandør hver gang du skal gjøre endringer. Velg et system du har forutsetning for å opparbeide tilstrekkelig kompetanse på, slik at du selv kan gjøre endringer, omprogrammering og legge til nye funksjoner og enheter. Systemet du velger bør tilby enkle og inuitive grensesnitt for betjening. Dagens smarthusløsninger varierer veldig på dette området.

Legg en plan på forhånd

Smarthus kan bli meget kostbart og det er lett å bli bitt av basillen. Tenk gjennom ditt eget behov og planlegg ut fra det. Trenger du sensor på alle dører og låser? Har du behov for temperaturovervåking i alle rom? Må du kunne slå på all julebelysningen med ett tastetrykk? Bruk litt tid på å definere dine egne behov og planlegg smarthuset ditt ut fra dette. Forhåpentligvis hjelper det deg å gjøre klokere valg og muligens også redusere kostnadene.

Vil du lese mer om smarthus? Besøk byggebolig.no/smarthus