89    2    0  

Gulvvarme defekt

 1     0
Jeg har bad med varmekabler og termostat. Det kommer ikke lenger varme i gulvet. Jeg håper det er termostaten og ikke brudd i kabel i gulvet. Jeg har hørt at det 9 av 10 ganger er termostaten. Er det en måte jeg kan avgjøre dette på?
Det er lys og spenning på termostaten og den kan programmeres (Comforttemp 760), men altså ikke varme i gulvet. Jeg er ikke veldig kyndig på strøm, men en termostat klarer jeg helt sikkert å skifte selv. Jeg kunne også tenke meg en enklere termostat, jeg trenger absolutt ikke alle mulighetene til programmering.
Det er som nevnt strøm på panelet, men når jeg måler på kablene som går ned i gulvet er det ikke spenning.

PS. Bare en tanke. Dersom det er gulvføleren som er defekt. Kan jeg da omprogrammere til luftføler? På den måten kan jeg også eliminere feil i gulvføler.

HSt
   #1
 24 817     Lillestrøm kommune     0
ikke så veldig fornøyd med at folk sksl gjøre dette selv, hadde du hatt nok kunnskap så hadde du visst svarer selv.  Du har ikke en bekjent som kan litt mer, for du vet jo at dette er elektriker jobb.

Men selv med brudd på kablene burde termostaten legge ut spenning, hvis det ikke er en sikkerhetsmekanisme innebygd.  Du må måle motstand uten spenning tilkoblet.

TSt
   #2
 7 001     0
Programerbare termostater kan miste oppsettet helt og til og med få helt ulovlige verdier i oppsettet.  Dette kan komme av ytre påvirkning eller av noe annet hjemme hos deg.  Et sted har jeg fått montert RC ledd over spoler på kontaktorer og termostaten som stadig mistet oppsettet har blitt helt stabil. (ikke bolighus så effekten legges inn med kontaktor som termostaten styrer).  Så en må prøve og programmere den opp igjen først.  Den nye må jo også evt stilles inn på rett måte hvis denne også er programmerbar.
Programmering skjer som regel med knapper så det er trygt.  Finn bruksanvisning på nettet.  Men ikke alle slike er alltid like lett å forstå.