201    6    0  

Hva koster det å varme en 10 kvadrats bod til innetemperatur

 32     0
Jeg har en utvendig bod på 10 kvadrat. Jeg har behov for at temperaturen alltid er 18 grader. Hvordan kan jeg finne ut hva det ca. koster å ha på en varmeovn året rundt?

   #1
 4,674     Sørlandet     0
Prøve med en varmeovn med termostat og en energimåler tilkoblet. La det stå ett år også lese av.

Alt annet blir gjetting og avhenger av hvordan boden er bygd og isolert
HSt
   #2
 36,640     Lillestrøm kommune     0
Det kan bli mange tusen kr pr måned vinterstid

det avhenger som beskrevet av isolasjon i gulv vegger og tak og vindtetting og behov for lufting så det er umulig å svare på.

En kan med egenskaper og tykkelse på isolasjon lage et slags beste teoretisk tilfelle så vil virkeligheten bli dårligere enn dette pga hjørnet og stendere og luftlekkasjer
   #3
 148     0
Hvis du beskriver dører og vegger, oppbygging og areal, kan isolasjonsverdien anslås. Videre er det avhengig av utetemperaturen, dvs. at det er vesentlig om den ligger på Sørlandskysten eller i Nord-Østerdal.
   #4
 3,210     Vestlandet     0
Det går nok an å regne på, hvis man finner riktige ligninger. Nå til dags blir slike energiberegninger simulert i programvare.

TBL
   #5
 360     Lørenskog     0
Om 18 grader er et krav vil det trolig lønne seg med ekstra isolasjon. Boder bruker ikke være så godt isolert.
Installasjon av luft - luft varmepumpe kan også være et tiltak for å spare strøm i forhold til direktevirkende varme.

Å holde en bod frostfri krever mye mindre energi enn å holde 18 grader.
TSt
   #6
 14,524     0
Uisolert plate mot grunn f.eks. vil stikke av med masse av varmen i mange mnd i året. Alt ann på konstruksjonen og plassering kan en riskkere at en må varme de fleste av årets mnd hvis det er krav om minst 18 grader.