90    2    0  

Maksimal tykkelse på støp over varmekabler

 2     0
Har et gulv med varmekabler som skulle vært hevet 13 cm. Er det mulig å gjøre dette uten å måtte legge nye kabler?

   #1
 1,414     Nordpolen     0
Ja, du vil få det oppvarmet, men veldig tregt regulert.Jeg hadde lagt nye kabler, og eventuellt isolert mest mulig.
TSt
   #2
 14,660     0
Legg nye kabler med ha på så mye isolasjon som mulig og velg en form der en ikke trenger så tykt så en får mye av dette som isolasjon.