36,883    28    18  

Prosedyre feilsøking av varmekabel

 100     6
Hei
Noen som vet konkret hvordan man feilsøker varmekabelanlegg, og hva man trenger i tilegg til en megger og termokamera?


   #1
 296     Tromsø     4
Med mindre meggeren er noe jallagreier skal den gi alle funksjonene du strengt tatt behøver.
Sjekk spenning inn og ut av bryter/termostat/regulator/kontaktor og megg kabel.
Avhengig av resultat av overnevnte undesøkelse kan man etterpå bestemme videre fremgangsmåte for reparasjon.

Nå kommer sikker noen og skrive at "dette skal elektrikeren du bruker kunne...", men det får så være.
Dersom en eller annen vil feilsøke så får vedkommende selv bedømme om dette er utenfor bekvemmelighetsgrensen.
   #2
 4,283     1

Med mindre meggeren er noe jallagreier skal den gi alle funksjonene du strengt tatt behøver.
Sjekk spenning inn og ut av bryter/termostat/regulator/kontaktor og megg kabel.
Avhengig av resultat av overnevnte undesøkelse kan man etterpå bestemme videre fremgangsmåte for reparasjon.

Nå kommer sikker noen og skrive at "dette skal elektrikeren du bruker kunne...", men det får så være.
Dersom en eller annen vil feilsøke så får vedkommende selv bedømme om dette er utenfor bekvemmelighetsgrensen.


Med et Ohm-meter og en megger finner man bare ut om det er feil på kabelen.
Hva er så videre fremgangsmåte?
Du kommer med et halvkvedet svar som vi ikke blir særlig klokere av.
Hvordan lokaliseres feilstedet?

   #3
 296     Tromsø     0
Njaa... Jeg har vel strengt tatt gitt et svar som gir leser mulighet til å feilsøke og finne ut av hvilken anleggsdel feilen ligger i. Jeg forutsetter at instrumentene kan brukes.
Reparasjon/utbedring kommer man til etterpå, eller?

Så får man bestemme om man skal skifte deler hvis det er aktuelt, feilen må ikke nødvendigvis være i kabelen.
Dersom kabel er defekt må eier bestemme om gulvet skal hugges opp eller finne på andre alternative løsninger.

De fleste meggere har spenningsmåling, så det eneste du ikke får sjekket er strømtrekket. Men jeg har aldri hørt om en varmekabel som har kortsluttet på en slik måte at det ikke blir jordfeil. Hvis så var tilfelle, så vil motstanden fortelle det når du beregner effekten.
   #4
 21,481     Enebolig     0
For å finne den delen der feilen er, må man spenningsette kabelen med et spes instrument (høy spenning) og termografere. Hvis brudd ol, kan man meisle opp og skjøte kabelen. Hvis fliser, belegg osv rives opp, så kan man som regel like gjerne legge ny kabel.
   #5
 4,283     1

Men jeg har aldri hørt om en varmekabel som har kortsluttet på en slik måte at det ikke blir jordfeil. Hvis så var tilfelle, så vil motstanden fortelle det når du beregner effekten.


I forrige uke skulle jeg tilkoble en ny varmematte der det ikke var kontakt mellom noen av lederne.
Vi måtte bestille spesialfirma med støtspenningsgenerator og termokamera for å finne feilen. Dette er utstyr som ikke finnes hos de fleste elektrikerfirmaer.
   #6
 769     Tromsø     0


Men jeg har aldri hørt om en varmekabel som har kortsluttet på en slik måte at det ikke blir jordfeil. Hvis så var tilfelle, så vil motstanden fortelle det når du beregner effekten.


I forrige uke skulle jeg tilkoble en ny varmematte der det ikke var kontakt mellom noen av lederne.
Vi måtte bestille spesialfirma med støtspenningsgenerator og termokamera for å finne feilen. Dette er utstyr som ikke finnes hos de fleste elektrikerfirmaer.Og da var kabelen ohma og megget før nedlegging, og umiddelbart etter støping???
Signatur
   #7
 4,283     0
Fikk dessverre ikke målt den rett etter støping, fikk målt den først ved tilkobling. Da hadde noen klipt bort en stubb på 10cm. Vil anta at den stakk opp etter at gulvet ble sparklet, og klipt av når gulvleggeren kom med belegget. 

   #8
 296     Tromsø     1

I forrige uke skulle jeg tilkoble en ny varmematte der det ikke var kontakt mellom noen av lederne.
Vi måtte bestille spesialfirma med støtspenningsgenerator og termokamera for å finne feilen. Dette er utstyr som ikke finnes hos de fleste elektrikerfirmaer.


Det kan skje, men svært sjeldent så vidt jeg vet.
Ved "normal" feilsøking tar man ikke frem støtspenningsgenerator og termokamera.
I ditt tilfelle får jeg inntrykk av at "noen" har gitt f__n i andres arbeid og kjørt på med sitt for å bli ferdig, ren sabotasje mener nå jeg.
Som regel kan man gjette seg til hvor skaden på kabel er på bakgrunn av hva som er gjort i ettertid, f.eks. hvor er toalett eller badstuovn skrudd fast i gulv.
   #10
 24,732     Akershus     1

Fikk dessverre ikke målt den rett etter støping, fikk målt den først ved tilkobling. Da hadde noen klipt bort en stubb på 10cm. Vil anta at den stakk opp etter at gulvet ble sparklet, og klipt av når gulvleggeren kom med belegget. Her ser det ut til at flere kan/har tabbet seg ut: Kabelen var ikke tilsterekkelig festet før støping, støper tok ikke tilstrekkelig hensyn, gulvsparkler avbrøt ikke arbeidet og varslet om avvik, "noen", kanskje gulvlegger, klipte kabel uten å avbryte og melde avvik.

Kort sagt, dette er noe som kunden ikke skal betale for.
Signatur