#61
 541     oslo     0

Egentlig pussig at naboen får noe fart i dette. Reflecta er vel ca 10 mm isopor. Det er lite sammenlignet med 20cm som brukes til gulvisolasjon. En må anta at enn stor andel av varmen går ned
Det er kun endeplatene som er ren isopor. Ellers er Reflektaplatene aluminiumsbelagte, nettopp for å reflektere varmen oppover.

   #62
 24,774     Akershus     0
Ja den har et aluminiumsbelegg. Dette fungerer som en kjølefinne som fordeler varmen.
Hvilke egenskaper er det som styrer varmen opp mot foam og parkett og bort fra underliggende isopor?

Varmeavledning og ståling er for meg et diffust land. Noen som kan utdype dette?
Signatur
   #63
 10     0
Tusen takk for anmerkninger. Viser til mine innlegg 28. og 29.03.14 vedr. mangelfull effekt T2-rød/ reflekta. Har fulgt med på måleren og har funnet at varmegolvet nærmest ikke bidrar til oppvarming av rommet. Med golvet avslått er lufttemperatur og temperatur i golvoverflaten den samme, dvs, 10 grader.
Når jeg så setter på tilleggsvarme, en oljeradiatorovn, stiger lufttemperatur til 19 etter noe tid mens golvoverflaten gradvis stiger til 17. Ha funnet at golvet avgir 90 W/t totalt, med 83 m T2 kabel på 18 m2 golvflate. Dette betyr vel at den oppvarmingen av golvoverflaten som jeg har sett til 17-18 grader kun er et resultat av varmen fra tilleggsovn. Jeg kan vanskelig tro at dårlig isolasjon mot grunn eller bruk av underlagsmatte over kabler, eller noe underdimensjonering av anlegget er hovedforklaringer på at golvet ikke avgir varme.
Min elektriker informerer ikke om hvilken feilsøking han har gjort, og har foreslått skifte av kabel. Jeg har lite lyst til å rive opp parkettgolvet før jeg er sikker på hva som er feilen. Her er det jo to uavhengige golv som fungerer like dårlig, eller som ikke fungerer. Er redd for at det er en bagatellmessig feilkobling, eller manglende kobling, som er årsak. Er det en sikring som er gått? Hvilke målinger kan jeg etterspørre av elektirker??
Har ellers fått høre at selvregulerende kabel over tid mister noe av effekten. Tror likevel ikke dette er forklaringen her, da jeg ikke ikke har sett noen sikker effekt i det hele tatt. I forkant av at golvet ble lagt, var det full utskifting og rehabilitering av det elektriske anlegget i etasjen, nytt el-skap mv. Synes det er litt underlig at elektriker ikke har angitt kurs for el-golvet på skjemaet i el-skapet.
   
   #64
 24,774     Akershus     0
Første punkt er å måle på inngangen til kabelen om den får strøm. Dernest å sikre at det ikke er noen termostat eller annet som slår av strømmen straks en snur ryggen til.

Hvis T2 mates alene på en kurs, kan en sette en slik i skapet: http://www.clasohlson.com/no/3-fase-strømmåler-med-LCD-display/36-5337

Da kan en se nøyaktig hva som er gått til varmekabel. Er det mer på kursen, må se om alt annet kan slåes av i måleperioden. Alternativt kan en sette opp en jalla-løsning om det ikke er barn i huset eller rommet kan låses av.

Selv fikk jeg en gammel måler på det lokale el-verket, men da vet en ikke om den går noenlunde rett.

Fordelen med å måle tilført effekt er at en da vet om kabelen trekker strøm og hvor mye. En kan da ev gjøre seg opp en mening om varmen blir borte i konstruksjonen.
Signatur