#171
 725     Lier     0

Disse målerne som har fjern avlesing går via et radiosignal som går til nettstasjonen i de fleste tilfeller. Hadde slikt der som jeg solgte i sommer. Kom med ei lita antenne som helst måtte stå på utsiden av sikringsskapet. Når det er sagt så var det bare å henge en gortex jakke over antennen så fikk den ikke sendt info ang målerstatus. De kunne også gå inn på måleren og lese av når jeg brukte mest strøm og osv. Rimelig greit system og etter 2-3 regninger gadd jeg ikke å følge med mer på regningene. Stemte bra. Så jeg ordnet Autogiro på den, som alt annet. En regning fri hverdag er perfekt.


Vidsvass. Alle målere med antenne er m2m. Grunnen til antenna er så enkel som at telefonen din helker ikke har dekning i et sikringsskap.
Signatur

   #172
 7,686     Bærum     0
M2M betyr machine to machine. Det betyr ikke noe mer enn at det er kommunikasjon mellom maskiner. Det sier ingentig om overføringsmediet.
   #174
 7,686     Bærum     0
GSM er én teknologi. CDMA og radiokommunikasjon er andre eksempler på trådløse løsninger som benyttes for AMS.