63    1    0  

Bruke bassengvarmepumpe til å varme opp varmtvannsbereder?

 270     0
Jeg har en Gullberg & Jansson S20 varmepumpe som varmer opp bassenget. I maskinrommet, like ved innedelen til pumpen, står også min elektriske varmtvannsbereder (Oso Super S200). Går det an å bruke samme varmepumpe til å varme opp denne også?

   #1
 5 579     0
Sett ein varmeveksler på kaldtvatn innløpet på berederen, og så lar du varmtvatn frå vp. og kjøre i det andre løpet i varmeveksleren, da får du forvarma vatn til både det som varmes opp i berederen og det som blandes i blandeventilen før det går ut igjen.