3 739    2    2  

Slå av varmtvannsbereder på hytta ved lengre fravær?

 54     1
Når vi forlater hytta stenger vi alltid av vannet, spesielt på vinteren. Nå er også det spesifikke krav hos forsikringsselskapene ved fravær uten tilsyn på over 3 dager.

Spørsmål et er om man også bør slå av varmtvannsberederen? Det er en helårshytte vi har, men nå på vinteren er vi der maks hver 3. helg. Dvs. at hytta gjerne står uten bruk i 3 uker. Jeg har kontrollert strømforbruket og konkluderer med at det lønnsomt å trekke ut kontakten på berederen for så å varme den opp når vi kommer til hytta. Tanken er av eldre type, og er nok ikke så godt isolert som de nyeste.

Men det er ikke strømsparingen jeg i hovedsak tenker på.

Min største frykt er om tanken skulle få en lekkasje og dermed tømmes fullstendig. En sak er selve vannskaden fra den begrensede mengden vann, men hva med tanken som da står og "brenner tørt". Vil dette kunne medføre brannfare? Jeg vet ikke hvordan min tank er bygd opp, men den er ikke av nyeste type, og har vel slike varmekolber i tanken som varmer opp vannet?

Ja, jeg er klar over at det er en fare for bakteriedannelse i tanken når den skrus av, bl.a. legionella, men hvor stor er egentlig faren? Og de vil vel uansett dø når vannet er tilbake på 70+.

Hvis jeg bestemmer meg for å la den stå på fremover, så vurderer jeg å skaffe meg en vanndetektor under tanken som kan kutte strømmen til tanken om det blir vannlekkasje.

Hva gjør dere som har hytte med innlagt vann og stenger av vannet når dere reiser. Lar dere berederen stå på?

   #1
 23 778     Akershus     1
Vi tømmer alt. Veldig skeptisk til vann i ubebodd hus.
I tillegg står brønnpumpe og vvb i en frost- og vannsikker kjeller.
Signatur
   #2
 7     0
Tømmer alt som tømmes kan og trekker ut kontakt til pumpe og bereder.

Legionalle vil ikke overleve i 10º C i 3-5 uker.