301    9    0  

Spm vv.bereder

 27     0
Lurer på om noen kan si meg hva de to øverste ventilene til høyre på denne tanken er til? Er det overtrykksventil eller noe? De to første er jo til varmt/kaldt vann med skruing for å blande, men skjønner ikke helt de to andre til høyre for disse. 

Trenger jeg noe annet enn berederslange for varmt og kaldt vann til denne tanken, og må jeg eventuelt blende av de to hullene til høyre, eller skal de bare stå åpne slik?

Er den nederste ventilen sikkerhetsventil eller bare for tømming av tanken?   #1
 23 778     Akershus     0
Nedre er tømming. Rødt ratt er stenging. Kan også være blanding for å dene vv med litt lavere, skoldesikker temp. De sorte til høyre er sikkerhetsventiler sog skal aldri blokkeres! En må ta høyde for at disse kan sprute, lenge, når som helst!

Mao en må rigge for et slikt senario.
Signatur
HSt
   #2
 34 631     Lillestrøm kommune     0
Dvs det han over beskriver er at det må settes avløp på sikkerhetsventil. Leverandør spesifiserer diameter. Mener Oso skrev at det skulle gå til en vannlås
   #3
 23 778     Akershus     0
I vårtom med sluk er det vel ikke uvanlig bare med et rør ned til gulvet?
I eldre hus vil disse vanligvis holde tett, men vær forberedt på skikkelig sprut ved feil i kommunens nett. (Been there, parketten likte det ikke!)
Setter en inn vannmåler uten samtidig å montere ekspansjonskar, kan det komme litervis i døgnet.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 27     0
Nedre er tømming. Rødt ratt er stenging. Kan også være blanding for å dene vv med litt lavere, skoldesikker temp. De sorte til høyre er sikkerhetsventiler sog skal aldri blokkeres! En må ta høyde for at disse kan sprute, lenge, når som helst!

Mao en må rigge for et slikt senario.

I hvilke situasjoner kan disse eventuelt begynne å spyle? Ved overtrykk pga oppvarming av vann? Hvordan kan man i så fall unngå dette?
   #5
 23 778     Akershus     0
De kvetter noen liter per døgn dersom retur mot gatenettet er sperret, typisk ved montering av trykkreduksjonsventil eller vannmåler. Årsaken til skvettingen er når kaldt vann i vvb varmes opp og ikke kan ekspandere tilbake mot gatenettet
I nye hus er det pålegg om montasje av tilbakeslagsventil. I nye hus er det derfor også mer og mer vanlig med ekspansjonskar for å redusere vanntapet. Et ekspansjonskar er en liten tank tilknyttet vannsystemet. Tanken er delvis luftfylt og tar imot ekspansjonsvann.

«Spyling vil inntreffe dersom det oppstår feil i kommunens nett og vanntrykket øker over utløsertrykket for sikkerhetsventilen. Tilfellet jeg viste til var nybygget hus med benkebereder. Sikkerhetsventilvannet var ledet til utslagsvask, men trykket fra nettet var så stort at vannet gikk over kanten på motsatt side og ut på nylagt parkett.

Poenget er at en alltid må være forberedt på at en sikkerhetsventil kan løse ut.

Dette problemet kan kanskje reduseres med en trykkreduksjonsventil.
Signatur
   #6
 2 296     Trondheim     0
For min del har ikke ventil åpnet siden vi flyttet inn i 1998, så dette vil nok variere mye. VVB står i vaskerom med sluk i gulvet, så om den skulle blåse blir det vått på gulvet og vannet renner i sluket. Rørnettet oppgradert siste sommer ute i gaten, med nye trykkregulatorer i boligstrøket. Men ingen "dryppende" overtrykksventil etter det heller.
Signatur
   #7
 23 778     Akershus     0
Gitt at du har påbudt tilbakeslagsventil ved inntaket og ingen kraner eller toaletter som lekker, da må sikkerhetsventilen dryppe eller vvb sprekke etter enhver varm dusj eller annen tapping av varmvann. Overskuddsvannet ved oppvarming må ut.

Dersom du har åpent rør tilbake til gatenettet, så vil vannet gå ut av huset. Møter returvannet ditt kommunens trykkreduksjonsventil, så kommer det ikke videre. Da stiger trykket i gata inntil toalettet hos en av naboene gir etter og sildrer, eller naboens sikkerhetsventil skvetter ut ditt vann fordi den løser ut ved litt lavere trykk enn din.

Innestengt vann lar seg ikke komprimere og vann som varmes opp utvider seg.
Signatur

   #8
 2 296     Trondheim     0
Ja, noe slikt er det. I alle fall, trykket i vannet har aldri vært over 9 bar. Det som kan være berger meg er at jeg er på nett med 3 andre enheter etter vannmåler i rekkehusene her. Det er minst 4 sikkerhetsventiler etter hovedinntaket/måler. Garanter at de ikke åpner på samme trykk. Dersom en av naboene har 8,99 bar på sin ventil, så er det han som opplever vannet kommer ut. Ikke tenkt på det før, men skal forhøre meg.
Signatur
TSt
   #9
 13 202     0
Der jeg bodde før begynte det å sildre vann i utslagsvasken av og til. Øverst på denne var det en knott med utløp fra benkebreder. Bodde der i mange år før det skjedde. Større / ny varmtvannsbreder i andre leiligheter i huset med felles rør opplegg tror jeg var årsaken eller at trykkreduksjonsventil begynte å bli sliten. Så en må passe på at det ikke skjer noe galt hvis den plutselig skulle begynne å gi fra seg en skvett.