222    10    0  

Bad bak sikringskap?

 312     0
Finnes det noe regelverk som skulle tilsi at man ikke skal ha et sikringskap i en vegg som går inn mot et bad?   Skal muligens i gang med en større rehab jobb i mitt barndomshjem.   Driver og tegner ny romplan og i den forbindelse lurte jeg på om det skulle finnes noe regel på at et sikringskap ikke bør ha et bad bak seg?

Vi må bytte inntak på både vann og strøm og det skal store inngripen i bærende konstruksjoner, så selvfølgelig skal dette prosjekteres og gjøres av foretak, men vi prøver å skisse ut hvordan romplanen kan bli ut fra et rent praktisk synspunkt.  Dumt å ha sikringsskapet der man kan ha garderobeskapet.


knallbom

   #1
 3 825     OSLO     0
om du skal gjøre en total-forandring på alt, nytt inntak på strøm etc, så kan du jo likeså greit bare flytte sikringsskapet ned til et "teknisk rom" i kjelleren?

   #2
 4 101     akershus     0
Det ville i såfall overrasket meg veldig. Ser ingen forskjell på baksiden av en badevegg og en hvilken som helst annen vegg i et hus.
   #4
 20 517     Akershus     0
Elsikkerhet nr 65

«PLASSERING AV INNTAK I BADEROM
Det er ved noen tilfeller blitt stilt spørsmål ved om det er tillatt å plassere inntaksskap (sikringsskap) på baderom.
Ut fra kravene i forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (fel) §§ 21 og 10, og NEK:2002 701 er det ikke tillatt å plassere inntaksskap på baderom.
Det stilles strenge krav til føring av ledninger i vegg til bad, og bare kabler som må til for å forsyne badet kan legges i veggen, med mindre spesielle beskyttel- sestiltak iverksettes. Å legge stigere og ledningsdistribusjon i vegg mot bad vil derfor ikke ansees å oppfylle sikkerhetskravene i fel. På grunn av høy fuktighet i baderom vil dette også kunne gi en høyere risiko for korrosjon.
Konklusjon: Inntak – sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om inntaksboks er plassert i område 3, jfr. NEK 4002:2002 pkt. 701.32.

Hva står det egentlig her? Kort sagt, det virker som om en snakker om sikringsskap med dør inn i baderom og sikringsskap med dør bort fra baderom i annenhver setning?
Signatur
HSt
   #5
 27 214     Lillestrøm kommune     0
De sier at kabel uten jordfeil vern ikke kan ligge i badevegg, jeg begriper fortsatt ikke dette når inntakskap nå skal stå på yttervegg og i inntakskabel går derifra.

Pga membran på bad så vil jo baksiden av en badevegg være en av de tørreste veggene i et hus
   #6
 20 517     Akershus     0
De skriver: «..er det ikke tillatt å plassere inntaksskap på baderom.  
Deretter diskuterer de kabler i en lukket tørr vegg uten sikringsskap.

Etter denne logikken kan ikke kabler legges i etter på innsiden av yttervegg, i alle fall ikke i værharde strøk. Inntaksboksen i gavlene på mange hus er korrosjonsutsatt, den må straksflyttes til et tørrere sted. Hva med utstyr i tilknytningsskap som per definisjon står ute?  Hva med korrosjon i fordelingsskapet ute i veien, i styggevær? Underfordelingen i naustet?  

Bortsett fra akkurat mens en dusjer er badet ofte et av boligens tørreste rom pga oppvarming og ventilasjon. Dersom membran feiler, vil bygningen trolig råtne før (kobber)ledningene korroderer.

Indirekte hevder EL-sikkerhet her at bak fliser, membran og baderomspanel fuktes konstruksjonen ned slik at korrosjon kan oppstå. 

Kort sagt, jeg har ingen tillit til El-sikkerhet 65.
Siste redigering: 26. november 2020 01:27:48 av KjellG
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 312     0
Jaaaa. det var jo ikke akkurat krystallklart dette.... Det sier seg selv at det ikke er lurt å ha sikringsskapet INNE på badet, men som flere påpeker virker det til at regelverket er noe forvirret.

Nuvel, godt man har godt med tid på seg. Kanskje best å ha en alternativ plassering i bakhodet da så slipper man unna muligheten for en total regelforvirring fra en eller annen gal inspektør.

Takker for innspill

-Knallbom

   #8
 265     Nord-Jæren     0
Ikke direkte relevant til spørsmålet ditt, men pass på så du unngår ventilasjonsaggregatet på vegg mot soverom når du legger planløsningen.
Signatur