136    4    0  

Eaton OV63/3 - Har jeg 3-fase

 192     0
Jeg fikk økt inntakssikringer fra 50A til 63A ifm installasjon av bergvarmepumpe.
Siden det står 63/3 på overspenningsvernet og det har tre ledninger inn og ut, betyr det at jeg har 3-fase?
https://efobasen.efo.no/produkt-detaljer/pn/1609648

Eaton OV63/3 - Har jeg 3-fase - Q2eUGy1RSpm6or8qNdrI0Q.jpg - JonB

   #1
 19 551     Akershus     0
Ser slik ut. 3 moduler, 3 ledere inn/ut. IT-nett. Litt plunder ved lading av enkelte elbiler.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 192     0
Takker! Det hadde vel vært bedre med 400V ift elbil-lading, ja. Jeg har TMX, skaper det plunder ift å sette opp ladeboks?
   #3
 19 551     Akershus     0
TMX kan ventelig lades fra IT i open delta. Det vil si at bilen utnytter 2 av de tre linjespenningene. Dette er en fordel da en får en noe jevnere balanse i strømmene. Model 3 er spesiell, den kan lades full 3-fase på IT. Du kan lade ca 8,5 kW på en 32A kurs. Det holder i massevis for de fleste. Det er bare de få gangene du kommer hjem fra langtur på kvelden og skal ut igjen på langtur nste morgen at det kan bli nødvendig med hurtiglading.
Signatur
   #4
 2 731     0
Det er vel ikke store begrensinger på elbil-lading! Med f.eks. den norskproduserte Easee-ladeboksen kan du med et IT-nett lade med 11 kW effekt - forutsatt at bilen din kan ta imot det.

Det er der de fleste har begrensingene i dag: Høyeffekt-lading er i praksis det samme som likestrøms-lading, og det leverer ingen (normalprisede) hjemmeladere. De leverer vekselstrøm til en likeretter ombord i bilen. Enn så lenge er det få bilmodeller som har trefase likeretter. Vi må vel regne med at det etterhvert kommer flere med det, men de aller fleste får utnyttet det først med deres neste elbil.

Selv da ville jeg tro at 11 kW lading er tilstrekkelig for de aller fleste. På enfase er Easee-boksen i stand til å levere 7,4 kW fra IT-nett, og selv det holder for svært mange formål. Samtlige biler på markedet kan fullades opp over natta, selv om de er så godt som helt utladet. Med TN trefase og 22 kW lading kunne du fylt et helt utladet batteri breddfullt på tre timer eller derover. Det er ikke ofte du har det behovet hjemme hos deg selv!

Vi vet ikke hvor strømtariffene vil ende opp. Den utredningen som Huseiernes Landsforbund (visstnok sammen med etpar andre interessenter) fikk utarbeidet, presenterte fire alternativer som alle sammen var basert på en flerdobling av fastprisen (5000 kr/år opp til 40.000 kWt, 7500 over), og tre alternativer for nærmest symbolske påslag ut fra maksmalt effektuttak. I en slik modell ville det være helt kurant å lade med både 11 og 22 kW effekt. Energi-leddet var satt svært lavt (vel å merke enegi-overførings-leddet; selve strømmen kommer i tillegg) - 5 øre/kWt, 12 øre/kWt. Det omtales som "effekttariffer" i rapporten, men i praksis er det så godt som effekt-uavhengige tariffer.

Hvis man istedet fjerner fastleddet helt og (som en ytterlighet) lar regningen kun være bestemt av effekten den timen du hadde høyest uttak hver måned, da ville de kunde-eksemplene som er diskutert i rapporten komme ut med omlag samme regning om de betalte i området rundt 100 kr/kWt i den hardest belastede timen - 400 kr med et maks-forbruk på 4 kWt i en måned. Hvis du da plugger inn 22 kW-laderen, får du da en nettleie-regning på 2200 kr den måneden, og det gjelder antagelig de fleste måneder hvis du nå har en slik lader i garasjen. (Dette er mine egne back-of-envelope-ting; dette var ikke diskutert i rapporten.)

Ett av alternativene i rapporten var at prisen varierte etter årstiden: Dyrere på vinteren når belastningen på nettet er vesentlig høyere. Det kunne også gjelde her: I sommermånedene betaler du 50 kr pr kWt maks, men i vintermånedene 150 kr. Da ville vintermånedene koste deg 3300 kr/mnd i nettleie.

Det er vel å merke et ytterliggående eksempel på effektbsasert tariff; det er tvilsomt om noen ville foreslå det seriøst. Det blir nok en blanding av fast, effekt og energi-ledd. NVE ser ut til å ønske seg et superhøyt fastledd, da er høyeffekt-lading helt kurant; du kan belaste nettet så mye du vil - det stimulerer overhodet ikke til å unngå topper, selv NVE prøver å påstå det. Den andre ytterligheten, den jeg presenterer, vil være "døden" for høyeffekt-ladere. Men den ville virkelig gi NVE hva de ønsker seg: En sterk demping av toppene.

Høyeffekt-lading er begrenset av bilen (for de fleste modeller), kan bli for kostbart med nye tariffer, og behovet ditt er trolig ganske begrenset. Så jeg ville ikke bekymret meg for "begresningene" til 7,4 kW med enfase, 11 kW trefase.