149    4    0  

Fjerne veggboks (trekke kabler forbi)

 207     0
Sitter å planlegger oppussing: 

I et av rom så skal jeg ikke lengre ha en av veggboksene (det er i dag bare et lokk over), men kablene går videre. Altså for å fjerne boksen må jeg spleise rørene/ skjøte trekkerøret. Dette er av typen metallrør så de er ikke så fleksible. 

Det finnes skjøtemuffer for disse rørene, men finnes det noen andre gode (lovlige) måter å få disse rørene sammen slik at jeg kan fjerne koblingsboksen/veggboksen?

HSt
   #1
 36,630     Lillestrøm kommune     0
Metallrør skal være jordet. I enden av metallrør er det ok å gå over til plast men her må skjøten være korrekt. Har bare vært borti skjøte på plast i enden
  (trådstarter)
   #2
 207     0
Jeg er klar over at jeg ikke må bryte sammenhengen, altså jeg må skjøte med metall. Derfor er planen å bruke skjøtemuffer i metall og kappe av veggboksen og kappe tilsvarende lengde rør som felles inn. Problemet er skjøtemuffene kan ikke trekkes forbi midten, det vil si at det blir vanskelig å felle inn riktig lengde rør
   #3
 24,677     Akershus     0
Her får elektrikerne svare.
Min amatørforståelse er at en kan kappe bort metallboks og erstatte denne med plastmuffer og plastel-rør. For å reetablere gjennomgående jording i metallrørsystemet festes en jordklemme i første boks utenfor bruddet. Herfra trekkes en jordkabel tilbake til siste boks før bruddet og jordes til boksen. Forbindelsen bør merkes' i boksene i begge ender.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 207     0
Takker, den løsningen du skisserer fungerer mest sannsynlig. Jeg hadde bare håpet det var en enkel måte. Hadde metallmuffene vært som klammere eller kunne trekkes helt tilbake så hadde vært veldig enkelt. Hadde håpet det fantes sånne muffer eller klammere. Elektrikker kan også jorde på hver side av bruddet med jordingskabel.