18,904    15    20  

Hvor dypt må hovedstrømkabelen graves?

 183     Bergen     4
Hei,
I forbindelse med annet gravearbeid på hyta, vurderer vi å få gravd ned strøminntaket som i dag går i luftspenn fra stolpe til mønet på hytta.

Hvor dypt må en slik kabel graves?
Kan den graves i samme grøft som vannrør?
Er det dyrt å legge en slik strømkabel?

Som vanlig blir jeg glad for alle svar.
Signatur

   #1
 1,092     0
Hei,
I forbindelse med annet gravearbeid på hyta, vurderer vi å få gravd ned strøminntaket som i dag går i luftspenn fra stolpe til mønet på hytta.

Hvor dypt må en slik kabel graves?
Kan den graves i samme grøft som vannrør?
Er det dyrt å legge en slik strømkabel?

Som vanlig blir jeg glad for alle svar.


Ta kontakt med netteier så får du korrekte svar.
   #2
 1,806     Trondheim     0
Bruker du en TFXP 3G25 så får du denne til 23,- pr mtr eks mva + installatørens påslag.
Hvor dypt du må grave bygger på en risikovurdering av installatøren. Men normalt fornuftig dybde er 30-50cm.
   #3
 1,092     3
Nei det er feil. Netteier følger REN og har retningslinjer for legging av intakskabel i bakke. Hvis ikke dette er utført 100% korrekt i henhold snur de i døra og drar. Du får i tillegg faktura på bomtur. Ta kontakt med netteier så får du korrekte svar. =)
   #4
 1,092     0
Er det hafslund i tilegg blir du skutt på stedet hvil hvis du mangler 5cm overdekkning av subbus.
HSt
   #5
 36,582     Lillestrøm kommune     1
For hytter så legges inntakskabel ofte i rødt trekkerør. I vårt hyttefelt praktiserer netteier en veldig avslappet forhold til dette med antall cm overdekning så lenge det røde røret er på plass så ta kontakt med netteier for instruksjon.
Kabel må trekkes inn i røret (eller trekke røret inn over kabel) på en noenlunde rett sted får den legges i terreng.
  (trådstarter)
   #6
 183     Bergen     0
Takk for velvillige svar.

Jeg har vært i kontakt med netteier, BKK, men feriemodus gjør at de ikke kunne si når jeg kunne få svar. De måtte sende spørsmålet til rette vedkommende.

Er det hafslund i tilegg blir du skutt på stedet hvil hvis du mangler 5cm overdekkning av subbus.

5 cm subbus skal vi få til. Utfordringen er at det er mye fjell med myr/torv/jord over, samt helling nedover. Vi skal uansett grave drenering for overflatevann,legge vannrør og lage til en vei der hvor dette må krysse, så det blir graving og tilkjørte masser.

Bekymringen var mer om vi må 70-100 cm ned i bakken, det betyr i så fall en del sprenging.

Og, vet noen av dere om den kan legges i samme grøft som 32mm vannrør?
Signatur
   #7
 677     Norge     3
Det er normalt ikke noe problem å legge strømkabel i samme grøft som vannledning, men da legges ofte vannledning dypere ettersom den skal frostfritt, og så i stedet for å grave separat grøft til strøm så legges denne noe høyere i grøfta, da selvfølgelig med rød plastblekker og peilebånd, slik det skal være.

Det er ikke vanlig at netteier krever at det skytes grøft så fremt det er noe overdekning over kabel, kommer man ikke dypere så kommer man ikke dypere, man må bruke fornuften.

Til syvende og sist er det vel bare netteier som kan svare på om de godtar en slik løsning eller ikke.

  (trådstarter)
   #8
 183     Bergen     0
Det er normalt ikke noe problem å legge strømkabel i samme grøft som vannledning, men da legges ofte vannledning dypere ettersom den skal frostfritt, og så i stedet for å grave separat grøft til strøm så legges denne noe høyere i grøfta, da selvfølgelig med rød plastblekker og peilebånd, slik det skal være.


Takk for svar! Skjønner at det er netteier som sitter på fasit, men mens vi venter på svar fra dem: Er det mulig å si noe om en cirka-meterpris på arbeidet for å legge ned kabelen, samt materialkostnader? Pluss nytt inntak inn.
Signatur
   #9
 2,435     Hordaland     0
Her er det mange faktorer som spiller inn i prisen. Det enkleste er om du kan opplyse litt om forholdene først.

- Hvor mange meter kabel trengs det inne på din tomt, fra sikringsskap til tomtegrensen?
- Hvor mange meter er det videre fra tomtegrensen til stolpen?
- Vil kabelen krysse en bilvei eller annet område hvor det er mulig at tyngre kjøretøy kan passere? Her bør en også ha i bakhodet gravemaskiner, traktorer, snøscooter og annet terrenggående kjøretøy.
- Er det sannsynlig at du kan grave en grøft som er 50 - 70cm dyp uten behov for sprenging? Eller er det stor forekomst av berg og fjell langs traséen du ser for deg å legge kabelen?
- Er det alminnelig bilvei i nærheten, eller må man gå 2 timer ut i skogen for å komme til hytten? Hvor vanskelig blir det med materiell transport? Tenk over at kabelen skal ligge i kabelsand i grøften, hvordan kan denne grusen transporteres til grøften?
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 183     Bergen     0
Skal prøve å opplyse litt.

Her er det mange faktorer som spiller inn i prisen. Det enkleste er om du kan opplyse litt om forholdene først.

- Hvor mange meter kabel trengs det inne på din tomt, fra sikringsskap til tomtegrensen?
Svar: ca 40 meter.

- Hvor mange meter er det videre fra tomtegrensen til stolpen?
Svar: Ca 10 meter (på fellestomt hvor vi har eierandel).

- Vil kabelen krysse en bilvei eller annet område hvor det er mulig at tyngre kjøretøy kan passere? Her bør en også ha i bakhodet gravemaskiner, traktorer, snøscooter og annet terrenggående kjøretøy.
Svar: Kun ny tilkomstvei til hytten som skal anlegges samtidig, og her skal det kjøres gravemaskin og lastebil i forbindelse med utbygging av hytten.

- Er det sannsynlig at du kan grave en grøft som er 50 - 70cm dyp uten behov for sprenging? Eller er det stor forekomst av berg og fjell langs traséen du ser for deg å legge kabelen?
Svar: På deler av strekningen kan du det. Deler av strekningen ligger det fra 20 til 100 cm med jord/torv/røtter over fjell, men det er hardt fjell under. Deler er åpent fjell i dag, men det kan være at noe av dette blir borte pga påfyll av masse inntil hytten. Med påfylling, ny vei etc er det kanskje 10-15 meter hvor det i utgangspunktet ikke vil være mer enn 0 - 30 cm jord/torv.

- Er det alminnelig bilvei i nærheten, eller må man gå 2 timer ut i skogen for å komme til hytten? Hvor vanskelig blir det med materiell transport? Tenk over at kabelen skal ligge i kabelsand i grøften, hvordan kan denne grusen transporteres til grøften?
Svar: Bilvei helt frem.

Signatur