38,691    18    31  

Hvor mange kw på 16amp. sikring..?

 826     vestfold     22
Hvor mange kw kan jeg kjøre kontinuerlig på en 16amp kurs , er f.eks 3kw greit..?


   #8
 5,112     Troms     0
Hva med 400V da? har 400v inn til huset, men det blir kanskje strupet ned eller noe slikt fra huset og videre?
Vil 16A sikring gi 3680W maks belastninng på enfas også for 400V?
Signatur
   #9
 343     2
400V inn til sikringsskap, 230 volt videre. 230 volt blir tatt ut mellom hver av de 3 fasene. (400 delt på kvadratroten av 3  400/1,73= 231,21 Volt) P=UxI gjelder fortsatt og du får da P=230X16=3680
   #10
 343     2
For 400 volt gjelder P=UxI,  P=400X16=6400 altså 6400 watt. noe som ikke er reelt for boliger, da man har 220-240 volt i stikkontakten...