150    5    0  

Jordfeilsbryter på 3x230 V - IT-nett

 1     0
Hei!

Til dere elektrokunnikge der ute har jeg et spm angående jordfeilsbryter og hvordan den virket på IT-nett da jeg ikke har N uten PEN leder. Hvordan den skall kopples da. Kan ikke se i elsentralen at PEN o kopplet in på "N" i JFB.n


Takk!


Jordfeilsbryter på 3x230 V - IT-nett -  -  Medford

   #1
 503     Nord-Jæren     0
Du har vel bare L1, L2, L3 og PE (gulgrønn) inn? Skal vel i utgangspunktet bare kobles 3-polte jordfeilautomater til der, da det som måles mht. jordfeil på IT/TT er summen av fasestrømmene. Men dette skal elektrikeren du bruker kunne.
   #2
 20 977     Akershus     0
I IT har du tre ledere inn, L1, L2 og L3, ingen PEN. PE i installasjonen kobles til jordelektrode.

L1, L2 og L3 kobles enten til 1) N, 1, 3 eller til 2) 1, 2, 3 på jordfeilbryter/automat.

Her kan det være at en må bruke versjon 1) for at test-knappen skal funksjonere. Både 1) og 2) vil gi brudd ved jordfeil.
Signatur
   #3
 23     0
På de aller fleste, dropp å koble N. Hvis den løser ut ved belastning må du ta den ene fasen gjennom N også
   #5
 20 977     Akershus     0
På de aller fleste, dropp å koble N. Hvis den løser ut ved belastning må du ta den ene fasen gjennom N også


Dersom en ser inni en jordfeilbryter med N og 3P, så er det ingen forskjell på disse 4 lederne mhp å løse ut. De er dønn likeverdige. Du kobler bare alle 4 ledere igjennom, gitt at det er fire. Er det færre, kjører du de du har gjennom. Jordfeilbryterens funksjon er å måle at netto strøm er mindre enn 30mA (eller100 eller 300)

Derimot, ser en på test-knappen, så legger denne inn en motstand som simulerer jordfeil. På enkelte fabrikat er den ene enden av denne testen koblet til N. Derfor må N inn i systemet når slike fabrikat brukes i IT. I TN vil vanligvis N alltid være en av lederne.
Signatur