132    3    1  

Krav til dokumentasjon ved varmekabler?

 14     0
Hei dere,

Jeg lurer på om jeg kan stille krav til firma som har lagt varmekabler om dokumentasjon på hvor de spesifikt ligger?
Har en gårdsplass med varmekabler der jeg planlegger å sette opp et gjerde, men er usikker på hvor kablene er. Er det noen faktisk krav til hvordan et sånt arbeide skal dokumenteres? Per nå har jeg bare et skjema som bekrefter at de har utført jobben.


   #1
 804     klippdalen     0
kan jo hende utførende har bilder av jobben? ellers er jo arbeidstegninger relativt normalt det også
   #2
 3 638     Akershus     0
Hos oss var det standard prosedyre. Bilder av kabel kom sammen med regninga til firmaet, bildene puttet vi inn i FDV-mappa...


.Thag
Signatur