5 003    4    0  

Krav til utestikk?

 307     0
Er det noen spesielle krav som gjelder for utvidelse av fler utestikk?

Har to utestikk og ønsker noen fler, kan man bygge nye ut fra de eksisterende eller må nye stikk på egen kurs? (De er jordet, og er på kurser som har automatsikringer m/ innebygd jordfeilbryter)

   #1
 222     0
Bortsett fra at du må ha elektriker til å gjøre det? Nei. Pass på at kabelen som brukes passer til størrelsen på sikringen  Smile
   #2
 21 499     Enebolig     0
Med mindre man den skal langt unna, så nei. Bare den opplyller kravet for kortslutning så er det greit. Dette måles og vurderes utifra type sikring.

Som nevnt så går dette normalt helt fint i ditt tilfelle.
   #3
 40     0
For det første så må du ha elektriker til dette Wink Husk også på det som sOPp sier, og husk IP-graden på stikkontakten.