95    9    3  

Micro Matic MRC 16H effektregulator

 42     Oslo     0
Har nylig byttet fra en 1-2-3-bryter til denne. Hva er egentlig poenget med innstillingen fra 1-10? Når den uansett er av og på like lenge, så blir vel gjennomsnittlig tilført effekt den samme?

Under hjulet er det en bryter som kan stilles inn, i hvilken posisjon bør den stå?

Er det sånn at om den er riktig installert, så gir den 100% effekt når den er på? Hva er det egentlig som regulerer temperaturen? Dette er en regulator som ikke er tilsluttet gulvføler. Det står at den "regulerer i sinus-kurvens nullpunkt". Regulatoren er montert på veggen utenfor badet.

Vet det er et tregt system, men virker som den gir svært lite effekt sånn den er koblet nå. Det er elektriker som har koblet, og han kommer tilbake i løpet av uka. Jeg ser han koblet på forsyningsspenning og at han har satt én leder i hver av belastningsklemmene (brun og blå), og to i PE-klemmen.


   #1
 3 480     0
Stilles den på 1 så er varmen på i 10% av tiden, på 2 er varmen på 20% av tiden og så videre. På 10 står varmen på 100% av tiden altså hele tiden.
   #2
 6     0
Tidligere var det normalt med 2 sløyfer varmekabel der du hadde en lite og en stor. Når bryter ble satt i posisjon 1 fikk den lille kabelen strøm, ved posisjon 2 fikk den store strøm og ved posisjon 3 fikk begge strøm. Nå som denne bryteren er byttet får begge kablene strøm uansett hvilken posisjon effektregulstoren sette til. Du regulerer bare hvor lenge kablene skal ha strøm i forskjellige intervaller. Dersom du ønsker og snevre inn disse intervallene kan du benytte hjulet under bryteren.
  (trådstarter)
   #3
 42     Oslo     0
Den virker i følge manualen i halvtimes sykluser. 10% av tiden er 3 minutter. Når hjulet står på 1 er den 3 minutter på og 3 minutter av. I løpet av halvtimen vil den da være på i 15 minutter og av i 15 minutter. Setter jeg den på 5 vil den være på i 15 minutter, så av i 15 minutter. Er vel ingen forskjell på disse to? Men på høyere enn 5 vil det være en forskjell, fordi på-tiden da går utover syklustiden.

At laveste mulige innstilling, foruten avslått, skal være full effekt (begge sløyfer) halvparten av tiden virker jo rart. Blir ikke det ofte for varmt?

Og med å snevre inn intervallet menes å snevre inn hvilke av de 10 innstillingene man kan velge?
   #4
 6     1
Hvis syklusen er på 30min vil den kun gi varme i 3 min innforbi denne syklusen i posisjon 1.Hvis du setter den i posisjon 5 vil den varme 15 av 30 min. Du kan snevre inn denne syklusen fra 30min ned til feks 10min. Den vil gi samme effekt innforbi 30 min men da i 3 sykluser på 1 av 10min kontra 3 av 30.

Edit: mao vil den i posisjon 1 stå på i 3min og avslått 27min

Edit 2: Ikke sikkert justeringsmulighetene du har under hjulet vil endre denne syklusen. Noen regulatorene bare endrer mellom hvilke posisjoner du kan benytte. (Snevrer inn antall posisjoner)
  (trådstarter)
   #5
 42     Oslo     0
Aha, selvsagt. Det er vel def. på en syklus ja.

I manualen står det bare at syklustiden er 30 min. Jeg tror jeg måtte ha kjøpt en mer avansert en for å kunne justere syklustiden. Men det skal være mulig å justere min/max, som jeg tror bare er en mekanisk låsemekanisme.
   #6
 3 480     1
En hel syklus er alltid 30 minutter. Du stiller inn hvor mange tideler av de 30 minuttene den skal være på. 1 er lik en tidel av syklustiden på 30 minutt= 3 minutt. Dette blir da 10% 2 blir da 2 tideler av 30 minutt= 6 minutt. Det blir 20% av tiden.
HSt
   #7
 24 876     Lillestrøm kommune     0
Men mulig at hvis manualen nevner noe om 15min så kan i kanskje instilling 2 være 3min med en gang og nye 3min etter 15min og at 3 og høyere bare fyller på med en ny ekstra 3 min periode inntil 10 gir kontinuerlig drift

  (trådstarter)
   #8
 42     Oslo     0
Manualen bruker innstilling 5 som eksempel, da vil den koble inn med full effekt i 3x5=15 min min og deretter ut i 15 min.
   #9
 19 338     Akershus     1
Her er en litt dyrere variant med mye kortere syklustid: https://www.micromatic.no/produkter/varme--varmestyring/microtemp-termostat/oj1266/

Det om at den regulerer i sinuskuvens nullpunkt er litt informasjon om at den lager minst mulig radiostøy. Det ved at den kobler inn og ut på tidspunkt da strømmen er nær nullpunktet, dvs det øyeblikket da strømmen er minst og koblingsstøyen blir minst.

Dersom det er plass, dvs 2 bokser, kan en vurdere å beholde 1-2-3-bryteren koblet etter effektregulatoren. Hensikten er å kunne fininnstille effekten til minimum om sommeren.
Signatur