9 240    5    0  

Montere LED downlights: Hva kan jeg gjøre selv?

 96     Hell     0
Vi holder på å bygge hus og har lyst på noen downlights. Men hva kan vi gjøre selv? Vi tenkte å få elektrikkeren til å legge opp trafo'en og plugge i spottene selv, har forstått det slik at hvis spotten har fast ledning så kan man plugge de inn selv. Stemmer dette?

Det er jo i såfall 3-4.000 kr spart pr trafo da man slipper og betale for alle spottpunktene  Wink

   #1
 21 499     Enebolig     0
Du kan koble svakstrømssiden selv (12v) men vil ikke anbefale det med mindre man er godt kjent med hvordan det skal gjøres. Her går det mye strøm som igjen gjør det mer utsatt for varmgang.
   #2
 296     0

Det er jo i såfall 3-4.000 kr spart pr trafo da man slipper og betale for alle spottpunktene  ;)


Og 100-200-300-400 tusen tapt om kåken brenner ned og du får avkortning på forskikringa fordi du har balla med dette selv...

det er noen ting man virkelig burde bruke fagfolk, og på det elektriske er definitivt en av dem.. Da får du heller spare på andre ting, som maling, vasking og rydding:P

bare det å sortere all søppel kan du spare mye på  i stede for å pælme alt i en stor kontainer!
   #3
 3 592     0
Dette står på sidene til DSB:

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

effekten ikke overstiger 200 VA og

monterings- og bruksanvisning følges nøye og

hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og

tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.


Jeg vil ikke anbefale at noen som ikke er fagfolk gjør noen inngrep i elektrisk installasjon, men dette er det som står i lova. Er litt i tvil om hvem som står ansvarlig for en slik installasjon, er det elektrikern som skal påse atatmontasjeanvisningen er fulgt, eller kan elektrikern bare tilkoble trafoen og så får kunden montere downlightene etterpå?
Hvordan skal vi tolke det med " lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll"?
   #4
 21 499     Enebolig     0
Det vil jo si at veldig mange 12v installasjoner utført av ufaglærte ikke er lovlige siden de trekker for mye strøm.
   #5
 3 592     0
De kan sikkert montere flere anlegg som er på under 200va. Er vel snakk om max trafostørrelse tipper jeg. Ikke max total installert effekt.