15,781    5    0  

Sikringer og overbelastningsvern

 24     0
Lysene i entreen sloknet og sikringene har røket. Skiftet sikringer men de røk med en gang. Ny skifting, men etter 5 min. røk også de. Har ikke montert nye innstallasjoner i entreen. Den ene sikringen kjennes varm. Hva er årsaken?

Hvorfor er det viktig at en sikring ikke byttes ut mot en større?
Hvordan kan vi se at en gammel sikring er ødelagt?
Hvordan kan vi finne ut om sikringene har samme størrelse?
Hva er overspenningsvern og hvorfor er det lurt å installere det?
Signatur

   #1
 54     0
Varm sikring:
Når en sikring går kommer dette av feil i den elektrotekniske installasjonen og skal alltid ettersees av elektroinstallatør. I ditt tilfelle så synes det som jordfeil eller kortslutning siden sikringen går. Varmgang er ett faretegn som må ettersees.

Sikringsstørrelse:
Det er svært viktig at man ikke setter inn større sikring enn det som er angitt. Det er sikringen som bestemmer hvor stor strøm det skal gå gjennom en ledning. Hvis sikringen er på 10Ampere, kan det aldri gå større strøm i ledningen enn 10 Ampere. Ved større strøm vil sikringen løse ut (Gå/ryke) og bryte strømmen. Sikringens størrelse er tilpasset den maksimale strømmen ledningen som er tilkoblet sikringen kan tåle. Setter man inn større sikring, vil det kunne gå større strøm i ledningen enn ledningen tåler. I verste fall vil dette kunne føre til brann.

Hvordan se at en sikring er ødelagt:
Har man såkalte smeltesikringer vil den lille proppen / merket i enden av sikringen sprette ut hvis sikringen ryker. På en 10A sikring er proppen rød, grå på 16A, blå på 20A osv. Den lille proppen er fjærbelastet og vil sprette ut ved sikringsbrudd. Ved defekt sikring må denne byttes til tilsvarende type.

Overspenningsvern:
Dette kan deles inn i to typer, grovvern og finvern.
Grovvern monteres i sikringsskapet og besytter elektroinstallasjonen mon overspenninger som skyldes lynnedsslag i nettleverandørens (E-verkets) nett. Grovvern beskytter ikke finfølende elektronikk som TV, PC osv, men er en billig forsikring mot store skader på det elektriske anlegget i bygget ved lynnedslag, eller mot brann som følge av lynnedslag. Som en tommelfingerregel er det ikke nødvendig med grovvern hvis strømtilførselen til bygget føres de siste 250m via kabel forlagt i bakken. Kabelen har den egenskap at den "spiser" opp overspenninger hvis kabellengden er lang nok.
Finvern er overspenningsvern som plugges inn i stikkontakter for å beskytte elektronisk utstyr som TV-apparater og PC mot små, men ødeleggende overspenninger.

   #2
 146     0

Lysene i entreen sloknet og sikringene har røket. Skiftet sikringer men de røk med en gang. Ny skifting, men etter 5 min. røk også de. Har ikke montert nye innstallasjoner i entreen. Den ene sikringen kjennes varm. Hva er årsaken?


Er du sikker på at du ikke har en vaskemaskin, varmekabler, oppvaskmaskin, varmeovn, stråleovn eller andre energikrevende apparater på samme kurs?

Hvis du kun har belysning på denne kursen ville jeg skrudd ut sikringen og ringt en elektriker snarest  Shocked
   #3
 21,481     Enebolig     0
En sikring må ikke byttes med en større fordi kabelen da ikke er dimensjonert for denne strømføringsevnen. Uansett vil bunnskruen gjøre at du ikke klarer å skru i en større sikring (dersom rett bunnskrue er montert da)

Proppen foran på skrusikringen vil i de fleste tilfeller falle ut når den ryker.

Skrusikringene har forskjellig farge foran på proppen, rød for 10A, grå for 16A osv.

For samme størrelse er det bare å se på fargen, evt kontaktflaten bak som vender inn i sikringsholderen når du skur den inn. Den flaten vil være like stor på to like sikringer.

Overspenningsvern er lurt å installere fordi den stopper evt overspenninger som kan komme på nettet, feks ved lynnedslag. Et grovvern i tavla vil da bekytte installasjonen, men for å beskytte utstyr som feks pc og tv trenger du et finvern i tillegg. Det kan feks være i en vanlig forgreiningskontakt rett ved pc`n din.

Som nevnt så ville jeg sjekket om du overbelaster sikringen først. Slå av alle apparater som bruker mye strøm, vent noen minutter og skift sikring.
   #4
 435     0
At den ene sikringen kjennes varm kan være fordi den er dårlig skrudd til slik at det blir varmgang. Hvis det var rein overbelasting så ville begge sikringene vært varme forutsatt at de er identiske. Det trenger derfor ikke være en feil på anlegget som krever elektriker. Videre, skru godt til alle sikringene. Hvis den kopler ut da, så sjekk følgende:

Skru ut sikringene. Kople fra alle apparatene, sjekk hvor mye strøm hvert apparat trekker. Summen av dette skal bli mindre enn sikringsstørrelsen. Kople så inn apparater etter tur, helst ved å skru ut sikringene for hver gang du setter inn et apparat. Du vil da kunne oppdage hvilke apparat som gjør at vernet løser. Hvis du har jordfeilvarsler vil denne gi signal om du har jordfeil, men det har du kanskje ikke? Hjelper ikke dette så tilkall elektriker!
   #5
 60     0
At sikringer blir varme, er jo ikke tegn på  annet en at det går bra med strøm gjennom den. Spesielt gjelder dette skrusikringer. Er ikke like lett å kjenne varmen gjennom plasten på automatsikringer. Blir de derimot glovarme uten å ryke, da ville jeg ha ringt til elektrikeren. Tror nok begge sikringene på kursen din blir varm. Er mange som ikke vet at det er ikke bare en, men to skrusikringer på en kurs. Se tidligere innlegg for å sjekke om du overbelaster kursen din. Trekk ut utstyr etter utstyr osv...Husk at du på en 10 Ampere kurs ikke kan belaste mer en ca 2300 Watt.