107    2    0  

Svart sot stikkontakt

 3     0
Fjernet alle stikkontakt deksler da jeg skulle male nytt hus å oppdaget dette i en av stikkontaktene. Ser ut som sot, ikke noe smeltet eller deformasjon av plastikk. 

Bare å skru på igjen eller skjekke opp i dette?

Svart sot stikkontakt - 20200913_185611.jpg - Melkemannen
Svart sot stikkontakt - 20200913_185602.jpg - Melkemannen

   #1
 20 223     Akershus     0
En kan mistenke at kontaktskruen har vært dårlig trukket til.
Denne ville jeg byttet. En bør også se på isolasjonen på tilførselsledningen.
Signatur
TDJ
   #2
 1 617     Asker      0
Ser mest ut som det har vært en lysbue og ikke langvarig varmgang.
Stikk må skiftes og ledninger m/isolasjon sjekkes.
Dersom skadet leder / isolasjon må også dette skiftes om det ikke går å trekke etter ledere nok til å få "friskt" kobber og god isolasjon.
Signatur