#31
 1,035     Rogaland     0
https://resett.no/2022/08/08/flytter-til-hytta-for-a-fa-stromstotte/


https://www.nrk.no/sorlandet/hyttekommuner-ringes-ned-_-full-forvirring-rundt-stromstotte-1.16078485
Tolker regelverket ulikt

Da NRK begynte å undersøke saken viste det seg raskt at det er full forvirring om hvilke regler som gjelder.
Kommuner NRK har snakket med tolker regelverket ulikt.
Kierulf i NKF tolker reglene dit hen at dersom du skal få strømstøtte for hytta, må den være registrert som 
primærbolig
 eller 
sekundærbolig
.

Det stiller krav, som kan handle om størrelse, vei, renovasjon og avløp. Disse varierer fra kommune til kommune.
Signatur

   #32
 184     0
En kompis kjøpte et gammelt hus ved sjøen, som han bruker som hytte. Bor et annet sted...får strømstøtte begge plasser...blir vel kalt "sekundærbolig"...regler ass....
   #33
 5,432     Akershus     0
Hvor lønnsomt det er f.eks å gjøre om fritidseiendommen til sekundærbolig, kan nok diskuteres. Sekundærboliger formuebeskattes mye høyere enn hytter, 90% av markedsverdien vs 30% for hytter, til orientering.
HSt
   #34
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Det skal ikke være nok at det er sekundærbolig for å få støtte, det er folkeregister adressen en får støtte for.

Men ja mulig hytta må endre status til
bolig når en søker kommunen om lov til å
flytte
   #35
 911     Hordaland     0
Jeg får støtte for mine to sekundærboliger. Ingen har registrert boligadresse på disse to stedene.
HSt
   #36
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Ok jeg tror egentlig at det et en feil fra nettselskapene, jeg har kolleger som har hytte registrert som sekundærbolig og som ikke får støtte.

Edit: får ta en prat med mine kolleger for det ser jo ut som sekundærbolig er dekket også

HVA OMMAN EIER TO BOLIGER? DEKKES BEGGE ELLER KUN DEN ENE? 


Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du  leier flere enn to. 


Det er jo lett for foretak å få oppslag i folkeregisteret så jeg var helt sikker på at det var krav om å ha dette som bostedsadresse men der tar jeg feil

   #38
 1,355     0
Ok jeg tror egentlig at det et en feil fra nettselskapene, jeg har kolleger som har hytte registrert som sekundærbolig og som ikke får støtte.

Edit: får ta en prat med mine kolleger for det ser jo ut som sekundærbolig er dekket også

HVA OMMAN EIER TO BOLIGER? DEKKES BEGGE ELLER KUN DEN ENE?


Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du leier flere enn to.


Det er jo lett for foretak å få oppslag i folkeregisteret så jeg var helt sikker på at det var krav om å ha dette som bostedsadresse men der tar jeg feil


De må nok sjekke hvilken tariff de har på hytta. Har de "hyttetariff" blir det neppe noen støtte selv om den er registrert som sekundærbolig. Så da må de i så fall få endre tariffen til husholdningstariff.
   #39
 184     0
Han jeg kjenner, som får støtte i begge husene, kjøpte bare et gammelt hus et sted hvor boligprisene er lave, og pusset det opp, og bruker det som hytte. Det ser fremdeles ut som et hus. Tror ikke han har omregulert det, eller noe, så er vel fremdeles definert som et hus / bolig (ikke boplikt). Har ikke spurt hva han betaler i renovasjon osv, men formueskatt er ikke noe problem siden gjelden overstiger formuesverdien av de to eiendommene.
HSt
   #40
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Jeg sjekket med en av dem de hadde faktisk støtte

Siden fritidsbolig leide bort jord så hadde kommune tidligere gjort om dette til sekundær bolig i registre. Vi har tidligere diskutert formue skatt forskjellen pga dette (de rød grønne skal visst fikse dette for hytter  nå)