3 530    10    0  

Varmepumpe og tørketrommel i ett - erfaringer?

 37     0
Er det noen som har erfaringer med tørketromler som har varmepumpefunksjon?
Slik som denne:

http://www.bosch-home.no/produkter/vask-t%C3%B8rk/t%C3%B8rketromler/WTW87448SN.html?source=browse

Antar at man bare kobler et rør på luftuttaket og da har varme?
Hører fra dere Smile

   #1
 3 412     Akershus     0
Har den luftuttak?

Hva slags rør er det du har tenkt å koble på det antatte luftuttaket?

Et av hovedpoengene med kondenstørketromler er vel at de IKKE har luftuttak?

Hovedpoenget med å utstyre en kondenstørketrommel med varmepumpe er vel at man IKKE får så mye varme fra den?

Ivar på forumet her gav en flott forklaring på hvordan en kondenstørketrommel med varmeveksler fungerer:

For å tørke kleda, fører ein varm, tørr luft inn i trommelen, og får ut varm fuktig luft.
Dei enklaste - med utlufting - slepper ut den varme fuktige lufta i rommet, eller (helst) i eit røyr til friluft. Så tek dei inn ny luft frå rommet, varmar opp denne i eit elektrisk varmebatteri og får varm tørr luft til trommelen.
Du taper både varmen som er i lufta og fordampingsvarmen til dampen som følgjer med lufta.

I ein "vanleg" kondenstrommel vert den varme, fuktige lufta kjølt ned i ein varmevekslar, slik at ein god del av vassdampen kondenserer. Lufta vert så resirkulert, varma oppatt i eit elektrisk varmebatteri, osv.
Kjølestraumen i varmevekslaren er luft frå rommet maskina står i, og denne lufta vert varma opp og sendt ut i rommet igjen. Etter kvart stig temperaturen i rommet, men ikkje fukta. Vatnet som kondenserer vert samla opp i ein tank, eller sendt direkte til avløp.

Den varme, fuktige lufta frå trommelen kan kjølast ned ved å varmeveksle med den kalde sida av ein varmepumpesyklus (svarar til innsida i eit kjøleskap). Vatnet kondenserer frå lufta, og vert tappa ut. Så skal den nedkjølte lufta varmast oppatt (utan fukt), og det skjer ved den varme sida av varmepumpesyklusen (svarar til baksida av kjøleskapet).
Varmen frå nedkjøling av luft etter trommelen vert altså utnytta til å varme oppatt tørkelufta i staden for å sleppe varmen ut i rommet maskina står i. Du sparer elektrisitet til varmebatteriet, men må bruke noko elektrisitet for å drive varmepumpa - kanskje ein femdel så mykje.
Det vert eit visst varmeoverskot som må sleppast ut i rommet, men mykje mindre enn for ein vanleg kondenstrommel (med varmevekslar).
Signatur
HSt
   #2
 23 932     Lillestrøm kommune     0
Lurte TS på om dette kunne brukes som enten en varmepumpe (for romoppvarming) eller som tørkeltrommel m/varmepumpe ?

Det er det siste produktet er laget for, planen er ikke at bruker skal bruke varmepumpen til noe annet mens den ikke er i bruk i tørketrommelen (den er integrert i tørketrommelen på samme måte som varmepumpe leveres som tilbehør til en Nissan Leaf, da for å varme opp El-bilen innvendig).

Poenget er å spare strøm, med en varmepumpe i tørketrommelen så kan en sikkert spare forholdsvis mye av energien som går med til å tørke tøyet.
   #3
 791     østfold     0
Den der blir ikke pen på veggen , selv ikke med overbygg 😂
   #4
 5     0
På vinteren når jeg varmer opp boligen med strøm så er det helt greit at kondenstørketrommelen bruke en del strøm. På sommeren kunne jeg gjerne hatt en varmepumpetørketrommel som avgir mindre varme, men ofte henger jeg heller da klærne ut i sola.
HSt
   #5
 23 932     Lillestrøm kommune     0
Når mange har LL varmepumpe i huset så er det nettopp dette å få ned annet el-forbruk som gir varme som er viktig. Ellers ender en opp med at gevinsten fra LL varmepumpen blir mindre. Med dårlig isolasjon i gulv i Sokkeletasje er varmekablene i Hall mitt hus store tapsprosjekt sammen med varmebehov i kjellerboder pga uisolert Leca kjellervegger. (Siden disse bruker direkte elvarme er nok forbruket her like stort som 1. og 2. etg tilsammen som LL pumpen varmer).
   #6
 1 568     Norge     0
Jeg har en tilsvarende. Den fungerer som alle andre tørketromler. Bare bruker mindre strøm. Det skal ikke kobles til vanndrenering på disse. Trur at den bruker vannet til rensingen av kondensatoren. Derfor må dette gjøres etter hver tørking manuelt.
Bluesman
   #7
 5 412     Langhus     0
Vi har også en slik med varmepumpe, det er bare en mer effektiv måte å få vanndamp til å kondensere, slik at trommelen kan gå på lavere temperatur og/eller i kortere tid.

Vår trommel kan, og er koblet til avløp.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 37     0
Takk for gode svar alle sammen.
Min oppfatning av "tørketrommel med varmepumpe" var nok litt svak. Jeg skjøt "fra hofta" uten å tenke meg særlig om.

Men kanskje i en grunnleggende prosjektering av et nytt hus kan en slik varmekilde være nyttig? Eller er det vrient å lagre varmeenergien fra denne når man ikke trenger den?
Eventuelt sette tidsur på den slik at den tørker klærne med varmeproduksjon til nærliggende rom når varme behøves, om vintermorgenen f.eks.
   #9
 3 412     Akershus     0
Tidsur på oppvaskmaskin og vaskemaskin kan være nyttig; da kan man tilpasse tiden for oppvask ut i fra støy, varmeavgivelse eller annet. Noen foretrekker at slike maskiner går når de ikke er hjemme, for å slippe å høre lyden, andre foretrekker at slike maskiner går når de ER hjemme, for eksempel i tilfelle det skulle bli en lekkasje.

I prinsippet kan man gjøre det samme for en tørketrommel. Men selv ville jeg ikke gjort det; jeg vil ikke la tøy ligge vått i påvente av at det skal bli en vintermorgen hvor man trenger spillvarmen fra tørkingen.
Signatur
   #10
 5 979     Finnmark     0
Det blir veldig komplisert om tøyet skal tørkes utfra varmebehov i huset........
(Tenker du utelukkende på å spare strøm så kaster du tørketrommel ut av huset og henger klærne ute)
.......så bruker du en vanlig varmepumpe til varmen........
Signatur