2 415    3    0  

Hvor rett må veggen være bak fliser over vask for at det ikke skal være skjevt?

 123     0
Vi skal ha fliser over oppvask kummen.
Men veggen er fra 1950 og er ikke helt rett...

Må det være helt rett eller vil limet ta opp noen ujavnheter?
Signatur

   #1
 346     0
Ikke rett som i: bølger-sprekker-ujenvnheter-feil på dybde eller lodd/vinkel??
Generellt så er små ujevnheter ikke noe problemer på små flater. Det kan rettes ut når du legger fliselim/flis. Store ujevnheter kan pusses og avrettes med mørtel. Så kan du flise etterpå.
Signatur
   #2
 45     Akershus     0
Hvis veggen er veldig ujevn kan det være et alternativ å legge rehabiliteringsgips (6 mm) for å få det helt slett for deretter legge fliser.
   #3
 715     Bergen     0
Og bruk ferdigblandet fliselim som er litt mer elastisk en vanlig.
Anbefales på ujevnt underlag, og spesielt dersom materialet bak ikke kan regnes som helt "dødt".