62    2    0  

Kalke teglstensmur

 179     Trøndelag     0
Jeg har en innvendig teglsteinsvegg jeg vil lage litt lysere ved å kalke. 
Kan jeg kjøpe en sekk med hagekalk, eller er dette en spesiell kalk. Eller hvor får jeg tak i "våtlesket kalk"

Som beskrevet:

Kalk til overflatebehandling består av kalk, vann og eventuelle pigmenter. Kalken leveres i pulverform (hydratkalk/tørrlesket kalk) eller i deigform (våtlesket kalk). Ved kalking er det den tradisjonelle våtleskete kalken som er riktig å bruke.

Kalke teglstensmur  -  - morten183

   #1
 71     0
Nei, du kan ikke bruke hagekalk, nettopp fordi den ikke er lesket. Gå til en faghandel der murere handler.