332    0    0  

Male innvendig murvegg

 84     Oslo     0
Jeg skal male en innvendig kjellermur og lurer på hva slags maling jeg skal bruke.

• Veggen vender ikke ut mot grunnen.
• Veggen er glattpusset og ubehandlet.
• Den er ca. 50 år gammel og helt tørr.
• Det skal males fra en høyde ca. 1,5 meter over tørt gulv. Altså ingen fukt pga. kapillareffekt.
• Det er god utlufting i kjelleren

Hva anbefaler dere?
Er organisk/uorganisk maling tema i denne settingen?