77    0    0  

Vanlig å fuge overgang gulv/vegg?

 2,384     0
Er der vanlig å fuge overgang gulv/vegg?

Er det i så fall overgang gulvspon/bunnsville som er måten å gjøre det på, eller venter en til vegger er gipset/kledd før en fuger mellom gulvspon/gips?