8 749    15    5  

Hva koster en m3 varmt forbruksvann?

 130     1
Hei

Sitter som styreleder i et sameie på 117 seksjoner hvor vi får levert energi (radiator+varmtvann) fra lokalt energianlegg (kontraktfestet at dette skal skje til Hafslunds tariff VB2). Sameiet får en avregning oppgitt i kWh.
 
Det er i tillegg installert målere som logger forbruk av varmt tappevann pr seksjon. Her er måleenhet m3. Er det noen som vet hva en m3 varmt tappevann koster? Leverandøren svarer at dette koster 25kr/m3 + mva, men så vidt vi vet er dette prisen for en m3 kaldt vann. Varmt vann tror vi bør koste mer, det går vel et gitt antall kWt med til å varme opp en m3 tappevann? Har noen et tall her? Da skulle jeg sikkert også visst hvor varmt det leverte vannet var - ettersom Hafslund er referanse er dette sikkert også standard. Noen som vet hvor mange grader Hafslund leverer?

Noen som kan komme med utfyllende info på ett eller flere punkter her?

   #1
 24 216     Akershus     0
Varme opp 1liter fra 5 grader til 70 grader:

Spesifikk varmekapasitet for vann = c = 4,18 kJ/kgK
Masse= m = 1000L vann = 1000 kg vann
Temperatur differansen = Delta T = 70-5 = 65 K (kelvin)
Q = varme =  energimengde i kJoule
Formel
Q= c*m*Delta T i kJ eller
Q= c*m*Delta T:3600 i kWh[/font][/size][/color]

Q= 4,18 kJ/kgK * 1000 kg * 65 K = 272000 kJoule
Q= 4,18 kJ/kgK * 1000 kg * 65 K: 3600 = 272000 : 3600 = 75,5 kWh


Det trenges 75,5 kWh for å vamre opp 1000L vann fra 5 grader til 70 grader Celsius.
I tillegg kommer pris på råvann.

hm, ser ut til at Byggebolig har en formateringsjobb å gjøre. Finner teksten innimellom

Moderator: ser at du har postet på nytt lenger nede, men har likevel fjernet formatteringskodene.
Signatur
   #2
 2 435     Hordaland     0
Vil anta å tro at oppvarmingen av tappevann foregår lokalt via varmeveksler, hvor borettslaget er forsynt med vannbåren fjernvarme.

Slike fjernvarmesystemer er vanligvis forsynt med varmtvann rundt 100 - 110 grader. Dette kjøres gjennom et varmesentral hvor det vanligvis er to varmevekslere, en for oppvarming av tappevann, og en for lokalt varmeanlegg.

Oppvarmingen av fjernvarmeanlegget kan foregå på mange måter, og prisen for oppvarming er derfor svært varierende mellom ulike leverandører. Noen fjernvarmeanlegg blir varmet opp elektrisk, enkelte via gass, mens andre blir varmet opp via bossbrenning. Enkelte varmeanlegg kan også varmes opp via kjølebehov fra andre bygg, som f.eks. fra store datasenter og fryseanlegg.

Det vil således være vanskelig å gi en eksakt pris for hva en kubikk varmtvann fra et fjernvarmesystem koster, og hva det koster å produsere denne kubikken. Jeg vil tro prisene også varierer en del, slik at en snitt pris kan bli svært misvisende i mange tilfeller.
Signatur
   #3
 24 216     Akershus     0
Andre steder, som Tyskland, er det vanlig med energimeter på levert varmeenergi via fjernvarme, jfr kWh-teller for strøm. Aktuelt her?

Signatur
   #4
 677     Norge     0
Vårt fritidshus rett på andre siden av grensen til Sverige har vannmåler, og der koster det 24,30 kroner pr. m3 inkludert mva. for vannet, altså kaldt vann levert over kommunalt nett. I tillegg kommer fast avgift på rundt seks lapper for VA.

Det høres veldig billig ut med 25,- eks. mva. for oppvarmet vann, og dersom man bruker regnestykket til Kjell ovenfor, og regner en strømpris på rundt 40øre/KWh så bør det teoretisk påløpe rundt 30,- kroner ekstra for oppvarmingen.
   #5
 2 435     Hordaland     0
Andre steder, som Tyskland, er det vanlig med energimeter på levert varmeenergi via fjernvarme, jfr kWh-teller for strøm. Aktuelt her?

Slike kWh målere er montert i TS sitt anlegg, hvor disse benyttes for å kalkulere forbrukt mengde, som igjen benyttes for å utstede faktura.

Slike kWh målere oppgir dog ikke det TS etterspør, hva kostnaden er i kroner for hver kubikk for produksjon og forbruk. Kalkulasjoner for forbruk må eventuelt beregnes lokalt, ut i fra forbrukt antall liter tappevann hvor det regnes opp mot avregnet kWh på fra faktura fra fjernvarmeleverandør. Enkelte SD-anlegg og automatiseringssystemer kan beregne slikt fortløpende, under forutsetning av at det er montert nødvendig utstyr.
Signatur
   #6
 24 216     Akershus     0
Her er det vel snakk om en ca-beregning. Det er allerede volummeter. Prisen pr kWh her finnes i fakturaen fra Hafslund.

Temperaturen kan trolig måles med et enkelt termometer med sensor på en ledningsstubb (steketermometer?) legg sensor på et blankt vv-rør og pakk et badehåndkle rundt. Sjekk temp mens hele blokka tar morgendusj. Har en ressurser kan en sette opp en temperaturlogg til PC.

(Litt usiker på den utregningen og overgang fra Joule til kWh, skal sjekke.)
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 130     0
Takk til KjellG for informativt regnestykke. Problemet beskrives 'spot on', varmtvannet måles i volum og vi får oppgitt forbruk i kWt. Hafslunds tariff VB2 oppgis i kWt og varierer en del (http://www.hafslund.no/fjernvarme/priser_og_vilkaar/2069), så det er ikke så nøye med desimalene. Et røft ca overslag er godt nok og ut fra den input dere har gitt meg tenker jeg det er nøyaktig nok å sette pris til 75kr pr m3 (råvann + oppvarming).

Forbruk pr seksjon varierer fra 1m3/mnd til det femdobbelte, så det er et poeng å gjøre øvelsen med å fordele kostnadene. Tusen takk for hjelp så langt!

   #8
 2 435     Hordaland     1
Dersom du har oversikt over hvor mange m3/mnd hver enhet forbruker, så blir jo regnestykket enkelt.

utleieenhet 1: X m3/mnd
+ utleieenhet 2: X m3/mnd
+ utleieenhet 3: X m3/mnd
= totalt antall m3/mnd

Faktura fra fjernvarmeleverandør
X kWh/mnd

Kostnaden for å varme opp det totale m3 forbrukt pr mnd regnes ut i forhold til forbrukt antall kWh fra fjernvarmeleverandør. Så kan dette deles ned til å finne ut eksakt pris pr m3.
Signatur
   #9
 24 216     Akershus     2
(Renskrevet)

Energimengde som skal til for å varme opp en viss mengde vann:
Q=c·m·?T

Her er
Q=energimengden i kJ
c= spesifikk varmekapasitet. For vann: 4,186 kJ/kgK
m=masse i kg
?T=temperurhevingen i oK

For en megde på 1000 liter=1000 kg som varmes fra 5 grader C til 70 grader C får en:

Q=c·m·?T = 4,186*1000*(70-5)= 272000 kJ
Nå er;
1 kJ = 1/3600=0,000278 kWh
Q kan dermed skrives
Q = 272000 kJ = 272000 * 0,00278 kWh = 75,6 kWh

1m3 vann varmet opp fra 5 til 70 grader C koster ca 75,6 kWh
Signatur
TSt
   #10
 14 018     1
Må fordele ut i fra totalen slik eydybdal beskriver,  det vil jo variere litt med vanntemperatur inn etc  når en skal beregne hva det koster pr m3.  Men når dere vet hva totalen koster er det bare å fordele forholdsmessig ut i fra volumet til hver enkelt.   Men det kan være lurt og finne ut hva hver m3 koster slik at beboere får litt mere forhold til at varmt vann koster.