12,253    7    0  

Snøfri innkjørsel..??? med vannbåren varme??

 22     Lørenskog     0
Jeg er i planleggingsfasen på ny bolig og vil gjerne høre om det er noen som har tips og råd til om / hvordan jeg kan få en (mest mulig) snøfri innkjørsel.
Veien vil være en trang passasje og utfordringer med å bli kvitt snøen, også med en god snøfreser.  Jeg vurderer å legge ned vannbåren varme (EL er IKKE aktuelt- det blir altfor dyrt).
Jeg bor i Akershus og i et område med til dels mye snø. Selve innkjøringen er ca. 20 meter lang.  Jeg planlegger i utgangspunktet IKKE jordvarme, da boligareal er ca. 110 kvm. +loft som kun brukes til gjester. Jeg har tenkt kanskje ett alternativ kunne være å installere en varmtvannsbeholder i garasjen og bruke denne kun for dette formålet. Vet ikke hvordan det evt. vil gå med glykose eller annen tilsetning sammen med EL- det kan jo bli en bombe om noe går feil..

Innspill mottas med takk.

   #1
 806     0
Atombombe.  ;-)

Ikke noe problem å holde inkjørselen fri for snø med vannbåren varme under asfalt eller beleggningsstein.

20 meter langt, 2 meter bredt så vi snakker om 40 kvm  trenger ca 300 w/kvm for å ta unna ved snøfall.

ca 12000 w og med en grei varmepumpe med en cop på 1:4 (blirgreie tall da)så vil den dra 3000 w mens det står på. eller ca 3 kr pr time noe som utgjør ca 75 kr pr dag pluss at du må ha envarmepumpe som koster deg ca 50 tusen mer enn du har behov for til boligen.

Investeringskostnaden blir da (om vi antar at du skal ha vannbåren varme i boligen og ser bort fra grunnkostnaden) på 50 tusen til pumpe, 20 tusen for å få lagt rørene og 30 tusen for å få lagt stein/asfalt som summerer seg opp i 100 tusen (avrundede tall uten egeninnsats) Levetid på 20 år på pumpe og 50 på det øvrige og 5% kapitalisering.
Med en driftskostad på kr 75 pr døgn og behov for å drifte det på 100 døgn så er det rent i strøm 7500 kr pr år.

Om du setter av 1000-1200 kr pr mnd så kan du si at det dekker alle kostnader med å slippe å måke snø.

Hva koster det å få enfyr til å komme og brøyte og kjøre vekk snøen?

Dette er bare veldig raske tall tatt på feeling, men likevel tror jeg de er forholdsvis brukbare retningsgivere.
Signatur
   #2
 1,505     0

Jeg er i planleggingsfasen på ny bolig og vil gjerne høre om det er noen som har tips og råd til om / hvordan jeg kan få en (mest mulig) snøfri innkjørsel.
Veien vil være en trang passasje og utfordringer med å bli kvitt snøen, også med en god snøfreser.  Jeg vurderer å legge ned vannbåren varme (EL er IKKE aktuelt- det blir altfor dyrt).
Jeg bor i Akershus og i et område med til dels mye snø. Selve innkjøringen er ca. 20 meter lang.  Jeg planlegger i utgangspunktet IKKE jordvarme, da boligareal er ca. 110 kvm. +loft som kun brukes til gjester. Jeg har tenkt kanskje ett alternativ kunne være å installere en varmtvannsbeholder i garasjen og bruke denne kun for dette formålet. Vet ikke hvordan det evt. vil gå med glykose eller annen tilsetning sammen med EL- det kan jo bli en bombe om noe går feil..

Innspill mottas med takk.Blir akkurat like dyrt med VVB som varmekabler driftsmessig. Billigere å legge ut da kansje, men that's it.
Signatur
   #3
 5,569     0
Hvis du smelter snøen når den faller, hvor blir vannet av? Får du en svær klump med stålis nederst i innkjørselen da eller?
   #4
 806     0
Vannet blir borte, varmerørene spiser det opp. ;D

Det er selvsagt et alternativ om en planlegger dårlig, men når en legger noe såpass omfattende vil en jo legge en varmesløyfe i dreneringen ned til frostfritt avløp slik at alt som smelter renner bort.
Signatur
   #5
 4,110     Akershus (Follo)     0
Selvfølgelig må du ha et oppvarmet sluk. Men jeg tror du vil finne at det er snakk om et pengesluk!

Sjekk med velforeningen om det er noen der du bor. Heromkring forhandler de avtaler med brøytefirma. Og etter hva jeg forstår er det priser man kan leve med. Jeg har ikke selv slik avtale (ennå), men det har med beskaffenheten på nedkjørsel og gårdsplass å gjøre. Ingen problem med plass der snøfreseren kan deponere det.

Det virker jo som du ikke helt utelukker snøfreser? Det er utrolig hvor langt og målrettet en god og velholdt snøfreser kan kaste snøen. Verd å sjekke opp kanskje?

Signatur
jaf
   #6
 6,373     tromsø     0
Blå isopor i innkjørsel hjelper...snøen legger seg 3 uker senere,går fortere. Tele på 2 meter dyp unngås. Litt mildvær og snøen tiner....Uten isolasjon kan det være frost metervis og litt mildvær fører bare til is..
   #7
 5,432     Akershus     0

Selvfølgelig må du ha et oppvarmet sluk. Men jeg tror du vil finne at det er snakk om et pengesluk!

Sjekk med velforeningen om det er noen der du bor. Heromkring forhandler de avtaler med brøytefirma. Og etter hva jeg forstår er det priser man kan leve med. Jeg har ikke selv slik avtale (ennå), men det har med beskaffenheten på nedkjørsel og gårdsplass å gjøre. Ingen problem med plass der snøfreseren kan deponere det.

Det virker jo som du ikke helt utelukker snøfreser? Det er utrolig hvor langt og målrettet en god og velholdt snøfreser kan kaste snøen. Verd å sjekke opp kanskje?


Som jeg skulle ha sagt det selv.

En Honda snøfreser legger snøen der du vil, koster riktignok +- 25000 for en skikkelig rakker, men den holder livet ut antagelig. For 2-3000 kr. får du antagelig en med traktor til å fjerne snøen om du ikke vil investere i freser selv.