314    4    4  

Er dørterskel av eik vanntett sjikt?

 2     1
Har kjøpt ny leilighet i nytt bygg. I henhold til TEK17 skal badet vårt, slik det er utført, ha en oppkant i det vanntette sjiktet mot døråpningen på minimum 15mm.

Entreprenør sin løsning er at gulvmembranen går opp mindre enn 15mm og så har en 15mm dørterskel i lakket eik som er fuget med silikon.

Kan de virkelig regne eik som vanntett sjikt?

Hvem er autoriteten på TEK17 og kan si hva som er godkjent?

   #2
 3,881     Asker     0
…og godt er det at den ble redusert til 1,5. ellers er det skikkelig knot for en rullestol. Var vel noe med disse reglene som var i direkte konflikt med krav til universell utforming. Dette medførte at man måtte bryte en av de, som begge var krav. Husker ikke detaljene.
Signatur
   #3
 2,782     2
…og godt er det at den ble redusert til 1,5. ellers er det skikkelig knot for en rullestol. Var vel noe med disse reglene som var i direkte konflikt med krav til universell utforming. Dette medførte at man måtte bryte en av de, som begge var krav. Husker ikke detaljene.

Ser at det ble endret fra 25 til 15mm i 2018, ja, men det innebar ikke at man måtte bryte noen regler; også før 2018 fantes det et preakseptert alternativ som ikke var til hinder for rullestol, nemlig fall >1:100 til sluk på hele våtromsgulvet helt uten oppkant. Men to alternative preaksepterte ytelser hvor den ene ikke tilfredsstiller universal utforming, kan jo sies å være litt dumt. På den andre siden, så er det vel faktisk lov å bygge hus etter TEK17 hvor krav om universell utforming ikke gjelder, var vel noe om at de kravene bare gjelder hvis man har alle "hovedfunksjoner" på ett plan?

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/?_t_q=v%C3%A5trom#a50558

Når det er sagt, så er jeg slett ikke sikker på at trådstarters gulv, hvor membranen er trukket opp mindre enn 15mm, og er avhengig av en tett silikonfuge mot treverk som ikke er vanntett, tilfredsstiller det 15mm-kravet, men jeg er ingen TEK17-autoritet.

HSt
   #4
 36,620     Lillestrøm kommune     0
Jeg trodde membran trukket opp på kant av terskel og beskyttet av en list var standarden hvis en virkelig tyner kravene til høyde. Men kanskje er membranen der i TS sitt tilfelle bare skjult av listen som er fuget fast