456    11    0  

Avvik fra prisoverslag - ikke opplyst om merarbeid underveis.

 126     0
Hei,

Vi har fått utført gravearbeid i forbindelse med legging av rør. 

Vi fikk et prisoverslag vi takket ja til. Etter fullført arbeide kom det frem at de hadde feilestimert hvor langt strekket var, det var en god del lengre enn de hadde oppgitt i prisoverslaget. De opplyste oss ikke om dette underveis. Hva er riktig ift. dekking av denne ekstra kostnad? Skal firmaet ta det på sin kappe, eller må man møtes på midten?

Mvh Ron

TSt
   #2
 7 485     0
Vet ikke du lengde på rør som skulle byttes ut ? Da vet du jo at du hadde fått tilbud på noe annet. Det er jo derfor de oppgir lengde, derfor er jeg usikker på om du kan hente noe. Hvis tilbudsforespørel hadde vært at tilbyder skal kontrollmåle lengden før tilbud gis så hadde saken vært helt annerledes.

Jeg fikk byttet kloakk et sted og hadde med antall meter frem til ledning sammen med kart fra kommunen. Det de hadde glemte å sjekke var hvor dypt den nye ledningen de skulle koble seg på lå så eneste tillegget vi fikk var ekstra rør kost.
  (trådstarter)
   #3
 126     0
Hei,

@SebbaJ, de har tidligere utført kamerainspeksjon av den gamle delen med sementrør. Videre begynte de med reparasjon der sementrør var ødelagt/tett. Men de anbefalte å bytte hele strekket med sementrør. I prisoverslaget spesifiserer de at alt av sementrør skulle byttes ut og et gitt antall meter. Men de feilestimerte antall meter ...

@TSt, nei vi visste ikke hvor langt strekket som måtte byttes ut var. Vi selv hadde ikke mulighet til å kontrollere estimatet på lengden av røret da det befinner seg under bakken. Det var firmaet selv som har utført kamerainspeksjon og jobbet der med graver for å rette opp ødelagt rør. De burde derfor hatt god kontroll på antall meter...

TSt
   #4
 7 485     0
Står meterprisen angitt i tilbudet ? I så fall er tilbudet bare lagt inn med et anslag på hva det blir. Hvor stort er avviket ?
  (trådstarter)
   #5
 126     0
@TSt, Nei, meterprisen står ikke oppgitt. Det stod at prisen inkluderer arbeid og materiell for utskiftning av xx m avløpsledning.

Jeg har ikke fått avviket skriftlig, de har lovet å sende det skriftlig til oss de nærmeste dagene. Men forstod jeg det rett per telefon (jeg ringte dem for å høre hvordan det hadde gått etter endt arbeid) så ble det nesten dobbelt så langt som i prisoverslag. De har heller ikke kommet med noen krav enda, men de ønsket en samtale for å komme til enighet. Jeg vil derfor å møte godt forberedt...


   #6
 87     0
Hei,

@SebbaJ, de har tidligere utført kamerainspeksjon av den gamle delen med sementrør. Videre begynte de med reparasjon der sementrør var ødelagt/tett. Men de anbefalte å bytte hele strekket med sementrør. I prisoverslaget spesifiserer de at alt av sementrør skulle byttes ut og et gitt antall meter. Men de feilestimerte antall meter ...

@TSt, nei vi visste ikke hvor langt strekket som måtte byttes ut var. Vi selv hadde ikke mulighet til å kontrollere estimatet på lengden av røret da det befinner seg under bakken. Det var firmaet selv som har utført kamerainspeksjon og jobbet der med graver for å rette opp ødelagt rør. De burde derfor hatt god kontroll på antall meter...Når ble kamerakjøring utført? Før eller etter prisestimatet?
  (trådstarter)
   #7
 126     0
@SebbaJ, de utførte kamerainspeksjon før estimatet. To forskjellig ganger, første gang for ca. 2 år siden for å konstatere at det så greit ut. Deretter for ca. 1/2 år siden da ble det konstatert sammenfallet rør i nedre del. Her var de i stand til å lokalisere stedet med meters nøyaktighet, så de burde hatt god kontroll på lengden av hele strekket. Under utbedring av sammenfallet rør nå i høst (det tok tid lang tid før de kom), ble det vurdert mest hensiktsmessig å bytte hele strekket. 

Feilestimeringen kan ikke skylles unøyaktig metode, men rett og slett en feil utregning. Det er menneskelig å gjøre feil, men vi burde vært opplyst mens de holdt på slik at vi kunne vurdert alternativer. Hvis det nå blir mye dyrerer, kunne vi i stedet: 1) brukt et annet firma til en bedre pris eller 2) kun byttet delen av strekket som var ødelagt og ventet til bedre økonomiske tider for å bytte hele strekket. 

Status i skrivende stund er: arbeidet er utført og de har i etterkant opplyst muntlig at de har feilestimert lengden. Vi avventer skriftlig svar og deretter ønsker firmaet et møte hvor vi blir enige om en pris. Så jeg vet ikke hva eksakt hva slags løsning firmaet ser for seg.

   #8
 87     0
@SebbaJ, de utførte kamerainspeksjon før estimatet. To forskjellig ganger, første gang for ca. 2 år siden for å konstatere at det så greit ut. Deretter for ca. 1/2 år siden da ble det konstatert sammenfallet rør i nedre del. Under utbedring av sammenfallet rør nå i høst (det tok tid før de kom), ble det vurdert mest hensiktsmessig å bytte hele strekket.

Status i skrivende stund er: arbeidet er utført og de har i etterkant opplyst muntlig at de har feilestimert lengden. Vi avventer skriftlig svar og deretter ønsker firmaet et møte hvor vi blir enige om en pris. Så jeg vet ikke hva eksakt hva slags løsning firmaet ser for seg.


Min holdning til saken er at disse betongrørene måtte ha blitt byttet ut uansett på din regning, enten om det hadde vært 10m eller 50m! At entreprenøren har feilestimert lengden på rørstrekket er uheldig, men det er fortsatt du som henter inn pris og tjeneste.
   #9
 385     Sarpsborg     0
Enig med Sebbaj, virker som entreprenør også ønsker å finne en løsning dere begge kan leve med.
Jeg mener det er naturlig at du dekker økt materialkostnad, mens økt medgått arbeidstid er noe dere kan forhandle om å dele.
  (trådstarter)
   #10
 126     0
Takk for svar, fint å høre andres meninger.

Jeg har nå undersøkt i forhold til lovverket. Jeg ser at i følge håndverkertjenesteloven § 32 (1) skal forbrukeren betale den pris for arbeidet som var avtalt. Dersom det ikke foreligger en avtale men kun gitt et prisoverslag så kan prisen overstige prisantydningen. Men det følger imidlertid av håndverkertjenesteloven § 32 (2) at prisen ikke skal overstige det gitte beløpet «vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent . Skulle det oppstå tilleggsarbeid, så angis det i §33 at håndverkeren i visse situasjoner har rett til å kreve et pristillegg. Men da er det en forutsetning at håndverkeren har kontaktet forbrukeren om utføringen av tilleggsarbeidet, hvilket ikke er gjort i vårt tilfelle.

Jeg synes dette var betryggende med tanke på at vi har det økonomisk trangt for tiden.