100    2    0  

Dokumentasjon

 2     0
Hva kan jeg gjøre når utbygger nekter å gi meg dokumentasjon på huset mitt. Det vart bygget i 15/16 og enda krangler jeg for å få papirene. Har ikke ett papir på hva som er gjort av arbeid.

TSt
   #1
 12 091     0
Da tyder det på at en har betalt for alt arbeidet før en har fått det en forventer. Nå har det gått så lang tid at jeg tror saken er avsluttet også. Men en får vel ingen detaljert beskrivelse av hele huset ? FDV og samsvarserklæring på el arbeider er vel det en kan kreve. Snakket med stedlige el tilsynet ?