228    7    0  

dokumentasjon av håndverker

 345     0
Kan man holde igjen betaling for arbeider før man har dokumentasjon i orden?

Eksempelvis omfattende rørleggerjobb på baderom. Har bedt om dokumentasjon flere ganger etter ferdigstillelse og han sier han skal ordne dette men det kommer aldri noe. 

Jeg får ikke byggemeldt badet før jeg har samsvarserklæring på rørarbeider og uavhengig kontroll vil heller aldri godkjenne dette dersom jeg ikke får dokumentasjon på arbeidene. 

Jeg har kontrakt på arbeidene og faktura som har forfalt men jeg får ikke disse andre viktige dokumentene.  

   #1
 385     Nord-Jæren     0
Man kan holde igjen betalingen. Spørsmålet er bare om også håndverkeren ønsker å sikre seg og det da blir en slags standoff. Kan du f.eks. holde igjen en minnelig sum, som står i forhold til ulempen din? F.eks. sende en mail og si at du har betalt faktura -4000kr, og at de blir betalt på dagen når du får dokumentasjonen. Da slipper handverker å frykte at han ikke får betalt.

Merk at dersom du holder igjen betaling, er det ekstremt viktig at du gir beskjed om årsaken til dette (skriftlig).
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 345     0
Hmm. Jeg har en arkitekt (ansvarlig søker) som også har vært i kontatakt med han så jeg kan ikke helt forstå at han skulle være redd for å ikke få betalt. Det har vært god tone under hele prosessen.

Min ulempe er litt større enn 4000kroner dersom jeg ikke får dokumentasjon:DAngel

Da vet jeg faktisk ikke hva som må til for å få godkjent badet og et positivt resultat etter uavhengig kontroll
   #3
 20 738     Akershus     0
Bruke klientkonto hos ansvarlig søker?
Signatur
   #4
 385     Nord-Jæren     0
https://lovdata.no/lov/1989-06-16-63/§13"Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer de kravene forbrukeren har som følge av forsinkelsen."Med tanke på at dokumentasjon også er en del av produktet, kan det argumenteres for at det er en forsinkelse. Du kan imidlertid ikke holde tilbake uendelig mye penger. Hvor mye er opp til en jurist å avklare, men jeg ville forsøkt meg med et beløp som gir tilstrekkelig insentiv for å fullføre dokumentasjonen kontra å la være. Da tenker jeg alt fra 2000 - 20000 er fornuftig, avhengig av størrelsen på jobben og om du faktisk har utgifter med selve forsinkelsen. Du må gå ut fra at du får dokumentasjonen til slutt.
Signatur
HSt
   #5
 27 578     Lillestrøm kommune     0
Mine foreldre holdt tilbake 10% på en veldig stor sum for to skruer til slukene på taket, blikkenslager som var leid inn av taktekker hadde da lovet å komme med rett skrue ca 10 ganger ... De kom raskt på plass når Icopal oppdaget dette, men det var ingen protester på at tilbakeholdt beløp var stort.
  (trådstarter)
   #6
 345     0
Det løste seg til slutt:) Fikk en hyggelig mail om at det var travelt før jul med vedlegg som samsvarserklæring, erklæring om ansvarsrett og en tegning som viser prosjektering/plassering av rør, avløp. sluk, skap etc. Samt at vi har kontrakt og faktura som viser omfanget av jobben i detalj.

Regner med at dokumentasjon på hvilken membran som blir lagt er viktig også.

Hva annet av dokumentasjon trenger man å ha på plass for en vellykket uavhengig kontroll?
Ebe
   #7
 4 445     Vestlandet     0
Det må jo den som utfører kontrollen svare på. Smile

Også litt artig at noe av det som kommer nå skulle vært levert av ansvarlig søker til kommunen på forhånd, før arbeidene startet Wink
Signatur