422    7    1  

Er dette tillatt ved Reklamasjon?

 1 177     Rogaland     0

Reklamasjon av produkt
Du som kunde har rett til å reklamere en feil som fantes på produktet allerede ved kjøpet, så lenge du reklamerer produktet innen 3 år fra du mottok det
  • Reklamasjoner må rapporteres innen rimelig tid, senest to måneder etter at feilen ble oppdaget, ved å besøke et Jula varehus

  • For produkt kjøpt på e-handel har du også muligheten til å sende tilbake produktet ditt, ta kontakt www.jula.no/kundeservice/kontakt-oss

  • Utenfor garantiperioden for ditt produkt, er du som kunde forpliktet til å bevise eventeulle feil at de fantes ved kjøpet. Jula hjelper deg gjerne med undersøkningen


Bra å vite at i tilfelle av ikke godkjent klage, vil du bli belastet med en undersøkningavgift på kr. 250,-

https://www.jula.no/kundeservice/
Signatur

HSt
   #1
 33 591     Lillestrøm kommune     0
Reklamasjonsfristen er 5 år i kjøpsloven ikke 3 (for produkter som har forventet levetid over 3 år)

I prinsippet er det slik at vi skal vise til en feil, men f.eks når termostaten på en varmeovn ryker etter 3år så må enheten ha vært levert med en svakhet på kjøpstidspunktet og en feil er dermed indirekte dokumentert.

Men ja det kan være tvilstilfeller.

I kjøpslovens barndom hadde jeg en brevveksling med juridisk kontor hos IBM, spørsmål var om vi etter garanti på 2 år måtte ha support avtale for å bytte et defekt hovedkort, svaret var nei, det dekkes av kjøpslovens reklamasjonsregler (dette var ikke det forhandler beskrev, derav mitt brev). Den gang kostet et hovedkort 16k og et defekt hovedkort etter 3 år må ha vært levert med en svakhet.
   #2
 768     Oslo     1
Du som kunde har rett til å reklamere en feil som fantes på produktet allerede ved kjøpet, så lenge du reklamerer produktet innen 3 år fra du mottok det

Huh?? Hvor har du funnet dette? Dette er ikke fra Julas sider.

Fra siden deres:
Du som kunde har rett til å kreve en original feil, en feil som allerede eksisterte ved kjøpet av varen din så lenge du annonserer varen innen 2-5 år fra du mottok den avhengig av forventet livslengde. Jula hjelper deg med undersøkningen.

Signatur
   #3
 2 639     0
Så vidt jeg vet er det innafor at forhandler/verksted tar betalt for undersøkelse om det viser seg at feilen ikke er en mangel etter forbrukerkjøpsloven (eksempelvis at det er en slitedel som må påregnes å byttes i produktets levetid). Man kan selvsagt kritisere det at det er forhandler som sitter med både bukken og havresekken her, men om du vil ha produktet undersøkt av et nøytralt verksted må du i alle fall påregne å betale for det.

Om feilen oppstår innen 6mnd skal imidlertid mangelen forutsettes å ha vært tilstede ved kjøpet, ref fkjl §18, som enkelt sagt sier at forhandler har bevisbyrden for at det ikke er en forbrukerrettslig mangel de første 6mnd, før bevisbyrden deretter snus slik at det er forbruker som må bevise at det foreligger en mangel.
  (trådstarter)
   #4
 1 177     Rogaland     0
Du som kunde har rett til å reklamere en feil som fantes på produktet allerede ved kjøpet, så lenge du reklamerer produktet innen 3 år fra du mottok det

Huh?? Hvor har du funnet dette? Dette er ikke fra Julas sider.

Fra siden deres:
Du som kunde har rett til å kreve en original feil, en feil som allerede eksisterte ved kjøpet av varen din så lenge du annonserer varen innen 2-5 år fra du mottok den avhengig av forventet livslengde. Jula hjelper deg med undersøkningen.HanFar, jo fra Jula sider jeg linket, men vær obs de har forskj. tekst på Produkt og Vare. Smile
Signatur
   #5
 768     Oslo     0
HanFar, jo fra Jula sider jeg linket, men vær obs de har forskj. tekst på Produkt og Vare. Smile

Ah, ser det nå ja. Det var litt rart. Kanskje det er den gamle teksten, så har de fått tyn fra Forbrukerrådet men glemt å oppdatere den begge steder. Hva nå enn forskjellen på et produkt og en vare er....
Signatur
   #6
 19     0
Viktig å skille mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven (og siden vi er i dette forumet, håndtverkerloven).

Kjøpsloven gjelder mellom to private personer eller mellom to bedrifter. Og er i stor grad fravikelig. Altså man kan avtale seg bort fra store deler av den (men ikke alt).

Forbrukerkjøpsloven gjelder mellom næring/bedrift og private. Eksempelvis når man som privatperson går til Jula og handler. Den loven er stort sett ikke fravikelig (med noen få unntak).

Og i følge forbrukerkjøpsloven er det to reklamasjonsfrister som gjelder, 2 år og 5 år. 5 års reklamasjonsfrist gjelder når varen er ment til å vare vesentlig lengre enn 2 år. Eksempelvis når produsent eller selger oppgir 3+ år i garanti. Da har produktet en forventet levetid på mer enn 2 år, og det er 5 år som gjelder. Dette kan ikke selger avtale seg bort fra.

Så det Jula her skriver om 3 år er altså feil for varer som er ment å vare lengre enn 2 år. Men for varer som kun er ment å vare i 2 år (eller kortere) så er det jo fint av Jula å gi 1 år ekstra år å reklamere på det. Det har de lov til, men det gir ingen praktisk gevinst.

Når det gjelder det å bevise feil (og hvem som har ansvar for feilen) så vil reklamasjon innen 6 måneder fra kjøpsdato nesten uten unntak ta utgangspunkt i at feilen var tilstede når varen ble kjøpt, og det er altså en mangel man kan reklamere på (og skal få dekket). Etter dette så skal ikke kunde måtte bevise noe, men sannsynliggjøre det. Det er en vesentlig forskjell der i vektlegging på ordene. Det er enklere å sannsynliggjøre noe enn det er å bevise noe. Loven krever kun sannsynliggjøring, ikke bevis.

Hvordan skal jeg for eks kunne bevise at en TV som slutter å fungere etter 3 år slutter å fungere som en følge av produksjonsfeil? Svaret er at det kan jeg ikke uten å bruke ekstremt kostbar fagkompetanse. Og selv da er det ikke nødvendigvis bevist. Skulle det ha vært sånn ville jeg i praksis vært rettsløs. Jeg kan derimot sannsynliggjøre det med å fremvise kvittering med sum, dato og navn på butikk og at varen ikke har vært åpnet eller tuklet med.

Men så har selger naturligvis lov til å undersøke varen. Og de har lov til å ta et gebyr dersom det viser seg at det er brukerfeil og ikke feil med produktet, eller at det ikke er noen feil med produktet. Viser det seg senere å stemme at det er feil med produktet allikevel så vil en naturligvis ha krav på å få disse pengene igjen.
TSt
   #7
 12 780     0
Hvis produktet skal vare mere enn 2 år så er det i praksis at de må dekke feil hvis produktet ikke kan bli slitt eller ha vært utsatt for ytre påkjenninger. Så f.eks. en ovn uten skader vil alltid være innenfor reklamasjonsrett hvis den går i stykker.

Problemet blir når en får noe som går rundt, motor, maskin, etc da vil en kunne få tvil om det er kontrollert oljenivå osv eller om produktet er overbelastet etc. Men hvis en f.eks. fortalte at den var benyttet ikke i hht bruksanvisning og var overbelastet så vil en ikke få reklamasjon. Der jeg arbeidet før og hvis vi viste om noen feilkilder som kunne føre til havari spurte vi om det var benyttet slik og hvis kunden bekreftet dette så kunne de ikke få reklamasjon. Hadde kunden lest info på enheten og / eller i bruksanvisning så hadde de visst at det ikke kunne benyttes slik.