325    9    1  

Har selger lurt meg?

 55     0
Jeg overtok i sommer et hus som stod ferdig i 2021. Jeg er andre eier av boligen. 

Boligen fremstod «plettfri» i salgsannonsen, tilstandsrapporten og egenerklæring så vi antok at vi flyttet inn i et prikkfritt hus. 

Ifm med en tilfeldig prat med utbygger nevnte han at «tidligere eier hadde jo gjort noen tilvalg som gjorde at høyden enkelte steder i huset var lavere enn anbefalinger og TEK-17 forskriften». What? Var min umiddelbare respons. 

Jeg har nå fått tak i overtakelsesprotokollen som viser at utbygger har skrevet dette sort på hvitt og at daværende eier signerte på at han var kjent med og godtok dette. Har også snakket med takstmannen som sier dette er ny info for han. 

Det er snakk om 1cm to steder i huset så jeg aner ikke alvorlighetsgraden i det, men jeg tenker det neppe teller positivt ved er er-salg… 

Jeg lurer derfor på: 
1. burde ikke dette vært opplyst om? 
2. hvordan ville du gått frem i saken for å finne «verditapet/konsekvensen» av det? 

Selger er konfrontert men gir meg bare svada-svar… 

TSt
   #1
 14,293     0
Er det hele takflater i hele rom pga materialvag eller hva er det en snakker om ?  

Er det på deler av rom så har det jo ikke noe å si.  Er det 1 cm under slik at det ikke er målbart areal lenger eller er det 1 cm lavere enn anbefalt takhøyde så er dete jo to helt forskjellige ting.  Så TS må være litt mere konkret på hva problemet går ut på.  
  (trådstarter)
   #2
 55     0
Er det hele takflater i hele rom pga materialvag eller hva er det en snakker om ?

Er det på deler av rom så har det jo ikke noe å si. Er det 1 cm under slik at det ikke er målbart areal lenger eller er det 1 cm lavere enn anbefalt takhøyde så er dete jo to helt forskjellige ting. Så TS må være litt mere konkret på hva problemet går ut på.

Takk for svar. Enig i at det trengs mer informasjon her.

Det er snakk om to steder:
1. Trappen ble endret slik at den går 90 grader istedenfor 180 grader. Det fører til at høyden er 189 istedenfor 190 som visstnok er TEK-17 forskriften.


2. Garderobe/walk in ble endret til et WC, her er det også snakk om 1cm høyde (skråtak) ift forskrift.

Trappen er regnet som fullt ut P-rom (tror jeg) mens jeg er usikker på badet da det pga skråtaket er en utfordring i seg selv å måle.

Jeg tenker uansett at det burde vært nevnt i tilstandsrapport / egenerklæring? 🤔
TSt
   #3
 14,293     1
TS har jo ikke reagert noe på dette før en fikk skriftelig info. Da vil jeg anta at dette heller ikke er noe stort problem.
I et skråtak kan jo ikke hele taket være 1cm lavere enn "noe" er det starten som er for lav ?

En kan ha store deler av et tak nedsenket uten at reglene går i mot dette.
  (trådstarter)
   #4
 55     0
TS har jo ikke reagert noe på dette før en fikk skriftelig info.  Da vil jeg anta at dette heller ikke er noe stort problem.  
I et skråtak kan jo ikke hele taket være 1cm lavere enn "noe" er det starten som er for lav ?  

En kan ha store deler av et tak nedsenket uten at reglene går i mot dette.  

Det er sant, jeg ville trolig aldri lagt merke til det om jeg ikke visste om det. Ikke nå, og ikke om 5 år.
Det går et vindu i skråtaket, så rett før det vinduet er det 1cm for lavt. 

Men, om jeg skal selge igjen tenker jeg det er naturlig å opplyse om det og det vil jo potensielt gjøre at enkelte velger å avstå fra å komme på visning / legge inn bud = økonomisk tap.

Poenget med ny avhendingslov er vel nettopp at alle fakta skal på bordet?
TSt
   #5
 14,293     0
Her høres det da ut som om areal som er for lavt er meget begrenset. Da er ikke dette noen sak.
  (trådstarter)
   #6
 55     0
Her høres det da ut som om areal som er for lavt er meget begrenset.  Da er ikke dette noen sak.  

Takk for svar. Hvor mener du selv «brytningspunktet  mellom en «ikke-sak  og en «sak  går? 🤔

Under gammel avhendingslov ville man nok sagt 10% av verdien på boligen mens det er snakk om 10K i ny avhendingslov 
TSt
   #7
 14,293     0
I begrensede deler av et rom så kan en ha unntak fra høyde. Det høres ut som om det er slik her.

   #8
 54     Skedsmokorset     0
Høres ut som en ikke-sak. Burde han opplyst? Ja, men skjønner at man kunne utelatt eller bagatellisert det.
Signatur