462    12    2  

Fjerne fremspringende list?

 100     0
Ytterveggen på den ene siden av huset vårt har begynt å få sprekker nederst på panelet. Jeg har fått vite at årsaken er en feilkonstruksjon. Panelet er avsluttet direkte mot vann-nese og har dermed ikke luftespalte, uten at jeg vet hva det betyr/hvordan det egentlig skulle vært gjort.

Fjerne fremspringende list? - IMG_7783 b.jpg - Pinje

Er den fremspringende listen egentlig en pyntekant som ikke trenger å være der? Panelet er vel utgått på dato, men kan man i første omgang fjerne listen så det ikke samler seg vann?
Hvordan utbedres feilen?

Fjerne fremspringende list? - IMG_7778 a.jpg - Pinje


Signatur

HSt
   #1
 18 063     Sørum     1
Du trenger en kant så vannet ikke renner inn på topp av muren. Men det skulle vært blikk oppå vannbordet og det skulke vært en spalt opp til panelen (med blikk opp bak)
TSt
   #2
 3 819     0
Dette var vanlig konstruksjon i gamle dager men da var kledningsbord av en helt annen kvalitet enn i dag.
I dag må det være luftespalte men da må det også beslag slik at vannet ikke blåser inn på innsiden. Må iallefall ikke fjerne dette, da vil teglsteinen fryse istykker av vann og i tillegg kan du få fuktskader inne.
  (trådstarter)
   #4
 100     0
Bra å få vite!
Lurer på om "søkket" i muren etter fremspringende list ev. krever murerarbeid for å få beslag til å passe. Riktig vinkel osv. Hvor bred luftespalte. Hm, man må vite hva man gjør før man går i gang.
Hvis koden knekkes. På en skala fra 1-5 for en hendig person, hvilken vanskelighetsgrad snakker vi om? (5 vanskeligst).
Signatur
   #5
 354     Vestlandet     0
Vannbrett (i tre) og vannbrettbeslag med luftespalte som vist under. Ettermontering av beslag.
På en skala fra 1 til 5 vil jeg betegne vanskelighetsgraden som en 2,5.
Men: Det kan være endel arbeid.

Er du hendig - og heldig - kan det hende du klarer å skråskjære den gamle bordkledningen slik at du får lirket inn det nye beslaget. Faren er at for å få det til må du lage luftingen mellom kledning og beslag noe større. Det kan også se ut som om den stående kledningen er festet til et liggende spikerslag noen centimeter over vannbordet ditt. I så fall må du løsne på en del for å få den bakre oppbretten på metallbeslaget langt nok opp på veggen.

Fjerne fremspringende list? - WtjV7XK.png - Pinje

Det er mulig det er "enklere" å skifte bordkledning på hele veggen. Velger du dette, bør du vurdere å etterisolere ytterveggen med minst 5cm. På den måten vil du også flytte kledningen utover, slik at den går mer fri av utspringet i grunnmuren.
  (trådstarter)
   #6
 100     0
Fin og enkel forklaring med bilde!
Ser ikke helt om beslaget ligger kant i kant med kledningen eller litt opp bak den.
Hvilke verktøy kan man bruke til å skråskjære listen, og skjærer man mens listen henger på veggen?
Veggen er ca. 8 m bred. Tror ikke det finnes så lange vindusbeslag, går det bra med skjøter?
Er listen bare nødvendig for å holde beslaget på plass?

Nytt forslag her som jeg synes høres risikofylt ut. Vi har en elektrisk sirkelsag i kjelleren med 65 mm blad. Sage av ca 1 cm nederst på kledningen bortover hele veggen. Da blir det luft i mellom. Og vips, problemet er løst ?!!!

Fjerne fremspringende list? - IMG_7791.jpg - Pinje
Signatur
   #7
 354     Vestlandet     0
Mange spørsmål. Først, kan vi være enige om å kalle det du kaller listen for vannbrett eller vannbord? Smile

Du bør bytte vannbordet hvis det er råte i det. Er det ok, kan det være nok å montere et metallbeslag over det. Beslaget skal inn og opp et stykke bak kledningen. Se bilder under.

Det går fint å montere flere beslag etter hverandre med overlapp.
Du skråskjærer underkant av bordkledningen for å få dryppnese og luftespalte.
Det er lettere å skjære til kledningen hvis du tar bort det eksisterende vannbordet. Her må du ta en vurdering hvor lett dette er å løsne - det ser nesten ut som om det er støpt fast over tegl-forblendingen.

Sirkelsagen du har (65mm skjæredybde, ikke 65mm blad Wink ) kan brukes til å skråskjære. Men denne sagen er stor og tung og krever en litt erfaren sagfører og en stødigere plattform enn toppen av en gardintrapp. Betrakt deg selv som advart. Wink Bruker du denne løsningen, må vannbordet bort først for at du skal få plass til å komme til med sagen.


Noen tilfeldige googletreff-bilder til inspirasjon - og ett til skrekk og advarsel:

Fjerne fremspringende list? - 147-Renovering-av-nordvestvegg.-Aleksander-Moen-12.jpg - Pinje


Fjerne fremspringende list? - dryppnese.jpg - Pinje

Fjerne fremspringende list? - 20e8892806a9e18d86d3798a84012e65116efc5a.jpg - Pinje  (trådstarter)
   #8
 100     0
Takk for god forklaring!
Ja, tror at vannbordet er støpt fast over teglforblendingen, for jeg kan ikke se at det er slått inn spiker eller liknende i vannbordet. Ved utskifting av vannbordet, hvilken montering på muren? Lim, skruer...
Signatur
   #9
 354     Vestlandet     0
Jeg har tenkt litt: Det virker som forblendingen i teglstein kan være 40-50 år gammel. Bordkledningen virker å være eldre. I så fall kan den være fra en tid da trevirke brukt i husbygging var at det langsomtvoksende slaget. Litt avhengig av hvor i landet du bor og hvor værutsatt denne veggen er, er det mulig denne bordkledningen kan stå lenge ennå dersom ikke det feilkonstruerte vannbordet har gjort for stor skade.

Hvis jeg var deg, ville jeg prøvd å fjernet dagens vannbord og erstattet det med et tynnere - gjerne et terrassebord som ble skåret til i bakkant for å passe. På denne måten får du en spalte mellom vannbord og kledning som er et par centimeter. Det viktige er at når du plasserer beslaget på vannbordet, får du dette montert slik at det ikke kan komme vann inn bak oppbretten bakerst på metallbeslaget. På denne måten ville jeg forsøkt å unngå å skjære i det opprinnelige bordkledningen, men la den stå mest mulig urørt. Men her må du ta en avgjørelse utfra lokale værforhold og hvor god stand treverket er i.

Det nye vannbordet ville jeg limt med en egnet elastisk limtype, men siden det er en del vridningskrefter i tre, ville jeg brukt noen skruer også.

Det kritiske slik jeg ser det er å få av dagens vannbord: Tar du sterk mann-metoden og røsker det løs utover fra husveggen, er jeg redd for at deler av påmuringen under kan følge med.

Hvis det virker som om alt sitter godt fast, kan et tips være å fjerne en bit av vannbordet. Siden du sikkert ikke har egnet sag, kan du ta et litt stort bor og lage mange hull i vannbordet ca 50-60cm fra den ene enden av husveggen. Bor så mye at hele vannbordet er borte i 2-4 cm bredde. Deretter kan du slå på den halvmetersstore stubben som står igjen av vannbordet. Slå fra enden av bordet, slik at du prøver å flytte det på langs av husveggen. Nå får du et inntrykk av hvor lett vannbordet vil gi seg, og hvor tilbøyelig det er til å rive med seg muren under. Når du har fått av bordbiten, ser du hvor god stand muren under er i, og hvor store stykker av vannbordet du føler deg komfortabel med å løsne om gangen.
HSt
   #10
 18 063     Sørum     0
Det bør tenkes på musebånd og at beslaget egentlig skal være godt tettet mot vindsperrer så evt fukt renner ut på beslaget, ikke bak. Blir spalten for stor er dette negativt, ref SINTEF

Vi klarte å bøye ut panelen nede når vi byttet bunnsvill (vi tok av panel under vinduer), det gjorde ikke arbeidsforhold gode men med kledning i 2 etg så unngikk vi å måtte ta den ned. Satte opp ny lekt med musebånd og tetting mot vindsperre