79    6    0  

Kan restene av denne veggen fjernes?

 5     0
En skjemmende kasse i stuen skjuler noen rester av en gammel vegg i et trehus fra ca 1900. Restene lamgs veggen bører ikke noe siden det er mellomrom mellom plankene/tømmer. Jeg mistenker at dette er hastverksarbeid eller manglende kompetanse som gjør at ikke alt ble fjernet første gang. Veggen har gått samme veien som sperrene altså motsatt av mønet så tror ikke dette er en bærevegg. Men kan den ha en annen funkjson som foreks å holde huset sammen på noen måte?
Kan restene av denne veggen fjernes? - IMG_20201205_154023.jpg - Trehushviskereb

   #5
 229     0
Finn flyfoto av huset, og tegn inn på bildet hvor denne veggen er.

I hvilken etasje er denne veggen i? Er det en vegg (evt knevegg) over? Legg gjerne ut en tegning av planløsning av både denne etasjen og etasjen over, hvor du markerer hvor denne veggen befinner seg.

For meg ser det ut som dette grenser mot yttervegg av tømmer, og det er her tømmeret er skjøtet. Fjerner du det som stikker ut i rommet, vil tømmeret i ytterveggen kunne rase. I tillegg ser det ut til å ha en vindavstivende funksjon.
HSt
   #6
 28 136     Lillestrøm kommune     0
Er det ikke mulig at skjøten i veggen blir svak hvis tverrvegger fjernes ? Det er sideveis avstiving som alt kan være marginal