264    6    2  

Krav til rømningsvei i kjeller med dør ut.

 258     0
Hei.
Ønsker å høre litt rundt dette med rømningsvei i kjeller.
Det fremkommer jo at rømningsvei ved vindu skal være 1 meter fra bakken.

Men etter å ha lest litt her fra sintef så jeg noe snodig:

"Krav om godkjent rømningsvei gjelder uansett når man innreder boligrom i kjelleren. Hvis kjelleren ikke har direkte utgang gjennom dør til det fri, skal oppholdsrommet derfor ha rømningsvindu. Er det flere oppholdsrom i kjelleren, må minst annethvert rom ha rømningsvindu."

I en etasje(sokkel i dette tilfellet) hvor også da inngangsdøren befinner seg i som går rett ut til det fri. Trenger man da altså ikke at soverom i denne etasjen har rømningsveier utover inngangsdøren? Vil altså da ytterdøren være tilstrekkelig?https://www.sintef.no/siste-nytt/2018/slik-bygger-du-om-kjelleren-til-bolig/

   #3
 598     0
Ja. Er endel år siden jeg leste teksten, men er krav til 1 rømningsvei per etasje til en viss høyde. Ytterdør/balkon dør ut teller som en rømningsvei. Husker ikke om det var 5m eller 7m over bakken hvor det var krav om alternativ rømningsvei.

Hvis kjelleren din ikke har egen dør ut (feks kun har trapp opp for å komme seg ut) så må du ha rømningsvindu for å få det godkjent.

Det blir vel ekstra om det er fler enn 1 soverom?

   #4
 2 686     1
Husker ikke om det var 5m eller 7m over bakken hvor det var krav om alternativ rømningsvei.

Den opprinnelige hovedregelen er en rømningsvei direkte til det fri fra en branncelle (og hele boligen er normalt en branncelle...) med tillegg for en alternativ (utenom innvendig trapp opp/ned til hovedutgang) rømningsvei fra alle etasjer som ikke ligger på bakkeplanet, også lavere enn 5/7 meter.

Fra TEK10 (tror jeg) er det også kommet inn krav til rømningsvindu (+evt stige) i annethvert oppholdsrom i tillegg som en "preakseptert ytelse".
   #5
 626     Gjøvik     0
I praksis må en ha minimum en rømningsvei pr soverom i tillegg til ordinær inngang. I dette tilfelle inngangsdør og et rømingsvindu
Signatur
   #6
 800     Oslo     1
For å konkludere med det flere har nevnt her:
  • Hvis etasjen ikke har dør må det ene soverommet ha rømningsvindu

  • Hvis etasjen har dør, slik du har, trenger soverommet ikke rømningsvindu

  • Har du to eller flere soverom må halvparten ha rømningsvindu, uavhengig om etasjen har dør eller ikke


Signatur