33    0    0  

Tak av kreosotinsatt plank

 143     Ullern     0
Jeg har planketak som er innsatt med kreosot, huset er fra 1978.
Hvordan er det best å behandle dette for å få taket til å holde seg tett og holde så lenge som mulig?

Tjære? Beis? annet?

Mysenius.
Tak av kreosotinsatt plank - Bekkestua.jpg - Mysenius
Signatur