260    5    0  

Bygge snekkerverksted. Noen spørsmål.

 3     0
Hei.

Jeg og faren min har planer om å bygge et snekkerverksted på hyttetomta til våren.
Planen er mellom 30 og 35 kvadrat. Det vi lurer på er hvilke bestemmelser vi må ta hensyn til når vi bygger dette med tanke på å bygge dette om til anneks i fremtiden. De første årene blir det snekkerverksted med adskilt vedbod og "teknisk rom".

Bygge snekkerverksted. Noen spørsmål. - hyttekart.JPG - RonnyHE

Slik ser tomta ut. Som dere ser så er vedbod og redskapsbod over tomtegrensa. Dette gjør ingenting for eier av eiendommen den står på idag, men denne skal da altså rives.

Hvilke bestemmelser er det med tanke på vinduer, dører, isolasjon mm. om det skulle blitt søkt om godkjenning til anneks. Og hvor stor andel av tomta kan bli bebygd? Dette er Selbu kommune i Trøndelag.

   #1
 3 241     Akershus     0
BYA må du sjekke med kommunen, dette kan variere fra kommune til kommune.

Tipper dette går under frititdsbygg under 70 m2, husker jeg ikke feil er det 200mm i veggen og 300 i taket...

Vinduer er vel her som i andre prosjekter et regnestykke, glassflatene skal være minst 10% av bruksarealet, jmfr https://dibk.no/byggeregler/tek/3/13/v/13-12/

Dør ville jeg satt inn en skikkelig ytterdør, siden du antakeligvis tenker å fyre her Smile


.Thag
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 3     0
Tusen takk. Da er jeg iallefall litt klokere.
Får ta kontakt med kommunen og. Hadde bare håpet å få litt mer info og tips før våren kommer. Var helt blank før jeg fikk svar fra deg. Smile
HSt
   #3
 25 903     Lillestrøm kommune     0
I noen kommuner er ikke anneks lov en gang mens det så vidt går an å få lov til uisolert utebod
TDJ
   #4
 1 499     Asker      0
Jeg og faren min har planer om å bygge et snekkerverksted på hyttetomta til våren.
Planen er mellom 30 og 35 kvadrat. Det vi lurer på er hvilke bestemmelser vi må ta hensyn til når vi bygger dette med tanke på å bygge dette om til anneks i fremtiden. De første årene blir det snekkerverksted med adskilt vedbod og "teknisk rom".

Hvilke bestemmelser er det med tanke på vinduer, dører, isolasjon mm. om det skulle blitt søkt om godkjenning til anneks. Og hvor stor andel av tomta kan bli bebygd? Dette er Selbu kommune i Trøndelag.

Som påpekt over er det reguleringsplanen (hvis det finnes) for området hytta ligger i som setter rammene for hva du kan gjøre. Denne vil bla ofte inneholde:
  • Maks utnyttelsesgrad av tomt, ofte i % av tomte-størrelse eller i maks m2.

  • Maks antall bygg på tomt

  • Maks mønehøyder

  • Krav til VA

  • Andre spesifikke krav.


Et greit sted å starte prosessen er å innhente disse opplysningene/rammebetingelsene fra Plan & Bygg i kommunen.
Med antagelse om at det ikke ligger noen show-stoppere i reguleringsplanen kan et neste steg være å sette seg inn i følgende: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/bygg-garasje-uten-a-soke/.
Man ser at det kan være helt adskilte spor for et snekkerverksted vs et anneks for "varig opphold", et snekkerverksted trenger ikke engang å være søknadspliktig, kun meldepliktig etter oppførsel. Dersom et anneks blir bygget som en selvstendig boenhet, dvs med bad/WC, kjøkken og oppholdsrom, vil denne være søknadspliktig. En mye brukt definisjon av anneks er som følger:
"en egen bygning med ekstra soverom til hovedenheten. En forutsetning for at bygningen skal kunne godkjennes som anneks til bolig eller fritidsbolig vil være at den ikke representerer en egen bruksenhet, det vil si at den ikke skal inneholde rom som gjør at bygningen kan defineres som en egen bruksenhet. Et anneks kan derav ikke ha installert vann og avløp og inneha funksjonene bad og kjøkken.
Så neste steg i prosessen vil være å avgjøre hva man ønsker å ha i et fremtidig anneks, alle bekvemmeligheter eller bare for overnatting (for mange vil forståelsen av "og'ene" i siste setning være viktig; -  kan f.eks man installere ÉN av disse funksjonene og fortsatt ha et anneks...)
Når det gjelder det byggtekniske er det en del lettelser fra TEK17 mhp isolasjon for oppvarmede bygg under 70 m2.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 3     0
Tusen takk for svar. Dette hjelper veldig. Skal ta kontakt med Selbu kommune å høre om reguleringsplan osv.