188    3    0  

Dimensjonering bærebjelker til garasje

 51     0
Hei, skal igang med garasjeprosjekt til våren. Har fått støpt plate og fundamenter så nå begynner der gøyale 😀

Har fått godkjent garasje som på tegningene. Den blir ca 7.8m bred og 6.2m dyp. Venstre del er åpen garasje med tre søyler på venstre side. Høyre del blir en lukket garasje ca. 4.5m bred og 6.2m dyp. 

Planlegger a-taksttoler for å få lagring på loftet, alternativt en drager på tverrs på toppen og dragere inn mot denne, hva anbefalles ?

Får et spenn over garasjeport på 3.5-3.8m , her vil det hvile takstoler eller tak på denne. Vil det holde med to stykk 2x8 som er spikret sammen med en 2x4 på undersiden ?

Tenkte å bruke dette mellom lukket garasje og søylene også. Blir dette sterkt nok ? Eller må jeg over på limtre eller stål. Spenn mot søylene blir ca 3m så det jeg bruker på porten kan vel også brukes her. 

Taket skal ha tegl, litt usikker på undertak foreløpig, bor i Larvik så ikke ekstremt med snø.
Dimensjonering bærebjelker til garasje - 20190217_110619.jpg - icejeep

   #3
 1     0
Hei,
Fint med garasjeprosjekt!

Det du spør om er litt vanskelig å svare på da det strengt tatt kommer an på hva du vektlegger. Men jeg skal prøve å formidle hva jeg tenker om det.

1) Angående valg av type bæresystem for taket kan begge alternativene du beskriver være greie løsninger på et slikt tak. Men jeg vil anta at f.eks A-takstoler vil være den løsningen som gir mest utnyttbar lagringsplass samt at jeg også tror at dette er den billigste løsningen.

2) Når det gjelder bæring over porten er dette avhengig av hvilket tak du velger.

Benytter man drager i midten med sperrer på tvers vil ca. 50% av lasten fra taket tas opp av drageren å videre ned i søylene. Hver av veggene sperrene er opplagret på bærer da resterende, dvs. ca. 25% hver. Om taket bygges med selvbærende takstoler vil lasten fordeles ca. likt mellom veggene de er opplagret på, dvs. ca. 50% av lasten fra taket på hver vegg.

Bæringen over porten blir derfor avhengig av type bæresystem på tak. Det hadde kanskje uansett vært greit med en stålramme rundt porten med tanke på avstivning?

Angående snølast så kjenner jeg ikke de faktiske forhold, men standarden mener jeg angir en karakteristisk snølast på mark på 4,0kN/m^2 i Larvik, (opp til høydegrensen) som faktisk er en del.

Ble kanskje ikke det svaret du hadde håpet på men det kan kanskje hjelpe deg litt på veien.
Siste redigering: 8. mars 2019 00:30:11 av kmarius