74    0    0  

Garasjeprosjekt

 14     Harstad     0
Da starter undertegnede en lang garasjetråd om prosjektet mitt. Den er ikke bygd enda og jeg er i gang med å starte byggsøknadsprosessen. Målet er å få bygd en garasje på mellom 50 og 70 kvm på 1,2 måls skrånende tomt

Har hatt veiledningsmøte med en ingeniør i kommunen og et firma som ev. hjelper undertegnede med byggsøknaden

Det må søkes dispensasjon for en ting:

Langs tomta mi går det et veistykke som var ment som gang og sykkelvei i henhold til reguleringsplanene fra 70-tallet. I kommunekartet er det ikke tegnet inn noe byggegrense langs den veien, dermed er det veiloven som gjelder. Veiloven tilsier at det ikke er lov å bygge nærmere veien enn 15 meter. Men iflg ingeniøren går som regel dette bra når man søker dispensasjon, men hun ba undertegnede kontakte vei- og trafikk koordinator i kommunen. Iflg han kom jeg nok til å få bygge nærmere enn 15 meter, og det holdt at jeg tok med søknad om dispensasjon i byggsøknaden

Mitt hus bygd i 1962 og andre hus langs veien er betydelig nærmere veien enn 15 meter
Veien fungerer ikke i dag som gang- og sykkelvei, det er en smal vei som er godt trafikkert

På bildet som er vedlagt illustrerer den røde firkanten garasjen, blå rektangel veien langs tomta og det gråe området en fremtidig innkjørsel fra den private veien som går der. Iflg ingeniøren behøvde ikke kommunen å godkjenne ny innkjøring fra den private veien, men selvfølgelig må de som eier veien ev. godkjenne det

Garasjeprosjekt - Bilde garasje gangvei.jpg - 1976kjell
Garasjeprosjekt - Kart gangvei.jpg - 1976kjell