187    4    0  

Hva må til for å bli godkjent som selvbygger av anneks på hytte uten strøm?

 1     0
Jeg ønsker å rive det gamle annekset på hytta (rundt 23m2) og bygge et tilsvarende med noen justeringer. Annekset skal brukes som ekstra soveplass i perioder hvor det trengs. Skal derfor innrede det som et eget beboelsesrom med vedovn, senger, og byggverket skal være greit isolert. Det skal ikke være strøm, kun solcellepanel og batteri (dette kobler jeg selv)

I utgangspunktet ønsker jeg å være ansvarlig for alle ansvarsområdene. Tenker å stå for hele søkeprosessen, samt sette opp grunnmur og bygget i sin helhet. Har allerede begynt å lage litt skisser med utforming av annekset mht arkitektur, størrelse (lengde, bredde, høyde), og hvilke materiale jeg skal bruke (oppbygning av vegg, bjelkelag, sperretak med mønsås, mm). Dimensjonering av ås/limtre ønsker jeg å høre med den lokale byggeforhandleren om, for dette har jeg ikke ekspertise på. 

Har ikke relevant utdanning, men har litt erfaring fra små-prosjekter fra tidligere. Disse har ikke vært like omfattende som dette, men jeg har troen på at jeg skal klare det. 

Er det sannsynlig å få innvilget ansvarsrett som selvbygger for alle ansvarsområder på grunnlag av min tidligere erfaring med prosjekter som trolig har et mindre omfattende omfang enn annekset muligens blir? 

Hvordan foregår søknad om ansvarsrett som selvbygger? Skal man bare fylle ut noen skjema, eller må jeg sende detaljert beskrivelse om hvordan hele bygget skal utformes med henhold til valg av alle typer materialer (dimensjoner, mm), vise at man oppfyller tek17, dimensjoneringer og henvise til relevant teori, slik som tabeller. Må jeg forresten kunne dokumenterer tidligere erfaring?

Noen som vet hvilke deler av tek17 som er relevant å følge når jeg skal bygge anneks? Har blant annet funnet ut at det ikke stilles krav om isolasjonstykkelse i annekset.  


HSt
   #1
 25 796     Lillestrøm kommune     0
Du har lov til å beskrive hva du vil få hjelp til, de som står oppført som å hjelpe får ikke noe ansvar men du sannsynliggjør at du vil gjøre ting rett.
TDJ
   #2
 1 496     Asker      0
Man kan søke kommunen om personlig ansvarsrett som selvbygger. Dette gjøres på eget skjema. Vedleggene til skjema skal være tegninger/dokumentasjon av hvordan det skal bygges (gjennomføringsplan)  og hvordan det ferdige bygget skal være. Relevante opplysninger om bruk av ekstern fagkompetanse hvor dette er nødvendig (f.eks ved dimensjonering av takstoler) listes opp. Referanser til standarder og forskrifter hvor dette er naturlig (bla TEK 17).

Det er nødvendig at bygget ikke er i konflikt med kommunens arealplaner, plan- og bygningsloven, vegloven eller andre regelverk. Viktig å gå gjennom situasjonskart og reguleringsplaner fra kommunen før en søker.

Finnes mye bra info hos dibk.no for det meste av dette, bla alle skjemaer som skal benyttes.
Ta en titt på følgende link for prosess-oversikt: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/atte-steg-fra-ide-til-ferdig-soknad/
Tror byggeherres personlige erfaring osv er av mindre betydning dersom man ikke er f.eks sertifisert håndverker. Det vil være dokumentasjonen som følger søknaden som er avgjørende; dersom denne er "profesjonelt" utført er det i seg selv et argument for godkjenning.
Signatur
Ebe
   #3
 4 337     Vestlandet     0
Du skal ikke beskrive byggemetoder og tekniske løsninger. Du skal vise hvorfor du mener du klarer å gjøre jobben i henhold til lovverket. List kort opp erfaring og praksis og egen utdanning. Skriv også at du vil innhente hjelp der du er usikker selv.

Bare du klarer å begrunne søknaden din saklig, bruke riktige skjema og dokumentasjon, så har du kommet langt. Det vil ofte være godt nok. Smile
Signatur
TSt
   #4
 7 526     0
Må sjekke etter først at det gamle annekset er godkjent og at det ikke er kommet nye regler senere.  Når en river og bygger nytt kommer nye regler til anvendelse.  På hyttefelt hos oss er det ikke lov med rom for varig opphold.  For å prøve å overholde dette gir de nå krav om ingen eller minimalt med vinduer og ikke lov å kle innvendig.
Er regler endret må det gamle rehabiliteres.  Fordelen med dette er at en ikke må søke.  Men en kan jo bytte ut en vegg om gangen ved hjelp av dekkestøtter etc.