156    2    0  

Kapping av vannbord / isbord

 2     0
Har skråskjært øverste vannbord 12 grader (for å få fall på vannbord inn mot taket). Det medfører at vannbordet må skråskjæres i begge retninger. 

Hvor stor blir disse vinklene?
Takvinkel er 22 grader.

 

   #1
 4,713     Sørlandet     0
Tas på plassen under montering med håndsaga.

Man lar altså bordene gå forbi hverandre også kutter de på frihånd. Retning og vinkel gir seg selv da. Kikk på noen hus i nabolaget så ser du hvordan

Noen tar også vateret og lodder opp en strek for så å kappe de ned på midten. Dette er egentlig feil måte men mange gjør det på denne måten allikevel