88    2    2  

NY GARASJE LANGS VASSDRAG

 1     1
Hei!

Vi har en eiendom som grenser med vassdrag. Tidligere stod det en bygning langs vannkanten der, men det brant opp. i dag står det bare ruiner av det og grunnsålan er der jo. Om vi river og venter ett par år eller mer med å sette opp noe, kan kommunen nekte oss dette siden det grenser med vassdrag og har flomvarsel på kart når det er eksisterende grunnsåla osv? 
Hvor kan jeg finne regler om dette med å ha lov til å bygge opp noe som stod der før? Har hørt om det er en såla der så kan ikke kommunen nekte oss dette. Det samme gjelder å bygge en annen bygning på tomta også når det allerede er bebygd på tomta. 

Noen som veit? 

Skeptisk å høre med kommunen for de virker negative om alt. 


   #1
 2     1
Jeg undre på det samme, har en falleferdig 60-tallsgarasje som da er satt opp nært kommunal vei, ca 3m fra. Undrer om det lovlig renovere eksiterende bygg, men ikke rive, for så bygge nytt?

Har lyst til å utvide garasjen nok til å få inn en moderne bil, og det beste hadde vært å bygge på eksisterende såle, men nytt reisverk og tak. Mulig det blir søknadspliktig åkke som.

Veien ble for øvrig bygget etter eksisterende garasje, før veien kom var dette blindgate.
TSt
   #2
 9 152     0
Ville ikke satset på noen ofesiell riving. iallefall. Hvis en gjøre veldig mye bør en gjøre det fort og ikke ha noe usnakket med naboer. Ellers ville jeg forsøkt å rive og bygge etter hvert.

Hvordan er reglene kan en bygge på en slik uten å søke når den står for nærme ? På "innsiden" burde det vært lov men det er jo ikke alltid det er fornuften som gjelder.