67    0    0  

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes

 263     0
Vi vurderer å rive en gammel låve for å bygge nytt driftsbygg. Vi kommer bare til å bygge råbygget i første omgang, men ønsker å planlegge rom, innredning og tekniske installasjoner som skal bygges i fremtiden. 

Låven består i dag av et nyere påbygg som skal bli værende, mens den gamle delen rives. Den gamle delen skal erstattes med et nytt driftsbygg som vist på tegningen nedenfor (i grått), fig. 1.

Jeg har tegnet det på en iPad med et eget program og er amatør på dette, målene er bare cirka og ikke endelige. Det kan sees på som et første utkast. Jeg tenkte det var viktig at vi har en plan ift. grunnmur og plassering av rør og ledninger. 

Jeg lurer på om dere har noen tanker eller forslag til endringer? Det kan tenkes at jeg har valgt noen "dumme" romløsninger... 

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_00.jpg - Ronald
Fig. 1. Rød del står der fra før, det gråe er nybygg.

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_01.jpg - Ronald
Fig. 2. "Flyfoto" andre etasje. Det store rommet med reoler vil fungere som lager (kaldloft). Et isolert kontor og et isolert rom for fryser og oppbevaringsskap. 

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_02.jpg - Ronald
Fig. 3. "Flyfoto" første etasje. Det store åpne rommet til venstre i den gråe delen skal være et verksted (isolert). 

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_03.jpg - Ronald
Fig. 4. Første etasje sett rett ovenifra, utvalgt del hvor det er innredning.  Trapp opp til andre etasje. Et isolert lagerrom inntil trappa, en liten gang inn til et lite bad m/dusj, do og vaskemaskin. Badet kan nås fra to kanter, også fra rommet som ligger lengst til høyre. Rommet til høyre skal være isolert, og har et lite kjøkken (skal brukes som et slags grovkjøkken). Det er også et lite inneklemt rom som skal være kjølerom (mellom lager og gang inn til bad). Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_04.jpg - Ronald
Fig. 5. Andre etasje sett rett ovenifra (utvalgt del). 

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_05.jpg - Ronald
Fig. 6. Plantegning første etasje (utvalgt del).

Nytt driftsbygg - tilbakemeldinger på første utkast ønskes - Screenshot_06.jpg - Ronald
Fig. 7. Plantegning andre etasje (utvalgt del).