1 526    5    0  

Bygge garasje.

 1     0
Hei
Jeg har noen spørsmål det kanskje finnes svar på her. Først litt opplysninger.
Vi er 3 enheter i et borettslag som har en falleferdig garasjerekke på 3 garasjer. Vi ønsker å rive denne og bygge nytt. Der garasjen står i dag ønsker vi å sette opp en ny med 2 plasser. Den tredje tenker vi satt opp som ekstra bygg. Dette da vi er nødt til å vri denne 90 grader pga. innkjøring.

Spørsmålene stilles med utgangspunkt i reglene fra 1. juli 2015.
1. Er riving av gammel, bygging av ny på samme sted søknadspliktig?
2. De nye reglene hvor man er unntatt søknadsplikt inntil 50 kvm. Kan man sette opp flere bygg inntil 50 kvm?

mvh Trond Egil

   #1
 11     0
Hei, det er ikke 100 % klarhet i de nye reglene all den tid de ikke har trådd i kraft enda. Men i følge forslagene vil riving av gammelt bygg fortsatt være søknadspliktig - sammen med en del andre eksempler som du lese om her: http://www.garasjer.no/nye-soknadsregler/ Vi kan hjelpe dere både med et tilbud på garasjerekke, og søknadsprosessen dersom dere ønsker det.

Igland Garasjen
Signatur
   #3
 813     Østfold     0
Angående nr1 : ved direkte forespørsel til Ås kommune om dette, svarte de rimelig kontant at når det er riving inne i bildet blir det søknadspliktig.
Signatur
HSt
   #4
 33 198     Lillestrøm kommune     0
Vi bygde vi på annet sted på tomten der jeg har hjulpet til med garasje bygging. Vi satte i søknaden at gammel garasje skulle rives (i merknadsfeltet). Vi planla å rive garasjen basert på den meldingen, men i brevet fra kommunen sto det at riving av gammel garasje er OK. Noen år siden, men vi slapp da unna rivesøknaden. (Men litt vanskeligere når dere må rive først).
   #5
 44     0
Hei!
Nye regler er fastslått for en tid tilbake, og de er besluttet å tre i kraft fra 1/7-15.
Du kan lese om dette i denne lenken; http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/forenklinger-i-byggesaksforskriften-fra-1.-juli/
Siden du skal rive garasje, er dette fortsatt søknadspliktig, og vil være det etter 1/7.
Dersom det er plass på tomt, og at reguleringsbestemmelser åpner for dette, kan dere sannsynlig sette opp flere bygg på hver under 50m2.
Jeg foreslår at du kontakter kommunen der du bor og ber de avklare disse forholdene for deg.
Lykke til videre med prosjektet ditt.

Signatur